ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖາປະກາດຜົນງານQCດີເດັ່ນສົກປີ2018

ໃນວັນທີ23 ເມສາ ນີ້,ບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖາຈັດງານປະກາດຜົນງານQCດີເດັ່ນສົກປີ2018 ທີ່ຢູ່ຢຸຍຊີ.ໄດ້ວິຈານອອກລາງວັນອັນດັບທີ່ໜຶ່ງຈຳນວນ5ທ່ານ,ອັນດັບທີ່ສອງຈຳນວນ10ທ່ານ,ແລະ ອັນດັບທີ່ສາມຈຳນວນ6ທ່ານ.

ພາກສະໜາມກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ຈູຊຽວເຊີນ ຮອງອຳນວນການໃຫຍ່ບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖາໄດ້ສະຫຼຸບຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ບັນຫາຄົງຄ້າງໃນການເຄື່ອນໄຫວQCສົກປີ2018ຂອງບໍລິສັດກຸ່ມ,ແລະໄດ້ຈັດວາງແຜນການບາດກ້າວຕໍ່ໄປ.ເພີ່ນກ່າວວ່າ,ປີ2019ຈະເປັນປີທີ່ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຢາສູບຈີນຢຸນນານ,ເຄື່ອນໄຫວQCຕ້ອງໄດ້ປະສົມທົບກັບ ແນວຄິດຊີ້ນຳ ແລະ ເປົ້າໝາຍວຽກງານຂອງແຜນວິທີປະຕິບັດປີຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ”,ໂດຍການຍົກຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ່ງຜະລິດຕະພັນເປັນສິ່ງກຳຖືອັນຕົ້ນຕໍ,ຍົກຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ,ຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງ,ຄວາມສາມາດດ້ານຄຸນນະພາບ,ຄວາມສາມາດການຄຸ້ມຄອງ,ຄວາມສາມາດດ້ານວັດທະນະທຳຢ່າງເປັນລະບົບແລະຮອບດ້ານ,ເພື່ອພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບໍລິສັດກຸ່ມດ້ວຍຄຸນນະພາບສູງ.ເຄື່ອນໄຫວQCຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບສະໄໝໃໝ່,ຄວາມຕ້ອງການໃໝ່,ແລະສະແດງໄດ້ຄວາມແບກຫາບ ໃໝ່,ແລະການກະທຳໃໝ່.ເອົາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ,ຂະບວນການສຳຄັນ,ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນຍົກປະສິດທິຜົນ,ບັນຫາທີ່ພົ້ນອອກນັ້ນເປັນໃຈກາງເພື່ອວາງຂໍ້ເລືອກ,ດຳເນີນຍົກຄວາມແກ່ລາກເປົ້າໝາຍ,ຄວາມສາມາດດຳເນີນງານຕາມຂະບວນການ,ຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນ,ຄວາມສາມາດຂັບເຄື່ອນການປະດິດສ້າງໃໝ່,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວQCກາຍເປັນເຄື່ອງຊຸກຍູ້ການຍົກຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ່ງຜະລິດພະພັນ.ຜູ້ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຂັ້ນພື້ນຖານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຜີຍແຜ່ເຄື່ອນໄຫວQCເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານໃໝ່ໝົດທຸກຄົນເຂົ້ນໃຈດີ,ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດສືບທອດຊ່ອຍເຫຼືອແລະນຳພານັ້ນ,ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວQCກາຍເປັນຊ່ອງທາງມີຜົນດີສຳລັບການບຳລຸງສ້າງຫົວໜ້າໜຸ່ມ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທັກສະສີມື.

ໃນປີ2018,ໂດຍພາຍໃຕ້ການເອົາໃຈໃສ່ແລະສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາຫົວໜ້າທຸກຂັ້ນ,ເຄື່ອນໄຫວທິມງານQCບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖານໄດ້ຮັບຜົນງານQCຈຳນວນ193ອັນ ເຊິ່ງໂດຍສະມາຊິກທຸກໆທິມງານເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,ແລະ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.ແລະ ຜ່ານກວດກາຕີລາຄາຕາມຂັ້ນຕອນລຳດັບ,ສຸດທ້າຍໄດ້ວິຈານອອກຜົນງານQCຈຳນວນ21ອັນມາເຂົ້າຮ່ວມການປະກາດພາກສະໜາມ.ຜົນງານQCໄດ້ກວມຫຼາຍດ້ານເຊິ່ງຍົກຄຸນນະພາບ,ຫຼຸດສິນເປື້ອງວັດຖຸ,ປັບປຸງພາກສະໜາມ,ຍົກປະສິດທິພາບເປັນຕົ້ນ.ທຸກທິມງານQCປະສົມສົມທົບທ່າອຽງໃໝ່,ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການ,ດຳເນີນປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ຢ່າງເປັນກ້າຫານ,ດຳເນີນເປີດກ້ວາງພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈ,ສະແຫວງຫາການບູລະນະຢ່າງຕໍ່ເນືອງ,ນຳໃຊ້ທິດສະດີແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບເພື່ອດຳເນີນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີຜົນດີ,ໄດ້ສະແດງນ້ຳໃຈປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງສະມາຊິກທຸກໆທິມງານQC.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກປະເມີນຕີລາຄາຜົນງານQCໃຫ້ດີໆ,ບໍລິສັດກຸ່ມຫົງຖາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປະເມີນລາຄາຕໍ່ຜົນງານQCສົກປີ2018,ເຊິ່ງໂດຍທ່ານຈູຊຽວເຊີນ ຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມຫົງຖາເປັນຫົວໜ້າຄະນະ,ໂດຍທ່ານ ຊ່ຽວຈ້ຽງໂຢ ຫົວໜ້າພາກສ່ວນດຳເນີນງານເສດຖະກິດກຸ່ມຫົງຖາເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະ,ໂດຍທ່ານ ຢາງຟອງເຊີນ,ທ່ານ ຫຼີມ້ອງຢາງ,ທ່ານ ຫຼີມາວຢວນ,ທ່ານ ຈ່າງຊຸຍໄຊ,ທ່ານ ຫຼີມອນຢຽງ,ທ່ານ ນາງຊື່ໄຮຢ້ຽງເປັນຄະນະ ເພື່ອປະກອບເປັບຄະນະຫົວໜ້າປະເມີນລາຄາ.ໂດຍທ່ານ ຂົງປິນ,ທ່ານ ເຊີ່ຢີງລີ້,ທ່ານ ຢາງຢູຢ້າງເປັນຕົ້ນ ເປັນສະມາຊິກຄະນະປະເມີນລາຄາ.

ໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການປະເມີນລາຄາດຳເນີນປະເມີນລາຄາຢ່າງຕັ້ງໃຈ,ທິມງານQCສ້ອມແປງຈັກໄຟຟ້າໂຮງງານຢາສູບຢຸຍຊີ,ທິມງານQCແມວເຄື່ອງຈັກໂຮງງານຢາສູບຈາວທອງ,ທິມງານQC“ໂຕລິ່ນໂຮງງານຢາສູບຢຸຍຊີ,ທິມງານFK350QCໂຮງງານຢາສູບຊູຊົງ,ທິມງານQCໂມເຕີແຮງໂຮງງານຢາສູບຕາລີ ແຕ່ລະທິມງານໄດ້ກຽດຕິຍົນລາງວັນອັນດັບທີໜຶ່ງງານປະກາດ,ນອກຈາກຍັງມີຜົນງານ10ລາຍການໄດ້ລາງວັນອັນດັບທີສອງ,ຜົນງານ6ລາຍການໄດ້ລາງວັນອັນດັບທີສາມ.

ທ່ານ ຈູຊຽວເຊີນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ມາຈາກກຸ່ມຫົງຖາ,ໂຮງງານຢາສູບຢຸຍເຊ,ພາກສ່ວນດຳເນີນງານເສດຖະກິດກຸ່ມຫົງຖາ,ສູນຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າເປັນຕົ້ນຮ່ວມມອບລາງວັນໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນັ້ນ.

ບັນດາຫົວໜ້າທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານນັ້ນຖ່າຍຮູບກັບບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ຮອບລາງວັນ

ກັບຄືນ