ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບສະເໝີພາບກັນກ່ຽວກັບ“ສັນຍາວ່າດ້ວນສ່ວມລວມ”ຄັ້ງທີ່ເກົ້າ ແລະ ຈັດພິທີຕໍ່ເຊັນ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”

ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກນີ້,ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບສະເໝີພາບກ່ຽວກັບ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ” 

ແລະ ພິທີຕໍ່ເຊັນ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາຈັດຂຶ້ນຢູ່“ຫ້ອງປະຊຸມຢຸຍຊີ”ເຊິ່ງສຳນັກ

ງານໃຫຍ່ກຸ່ມ.

ພາກສະໜາມກອງປະຊຸມ

 

 ທ່ານວັນຢອງ ຕົວແທນທຳອິດຝ່າຍ ວິສາຫະກິດ,ປະທານບໍລິສັດກຸ່ມ,ທ່ານຈູຊົງເວີຍ ຕົວແທນທຳອິດ

ຝ່າຍພະນັກງານແລະກຳທະກອນກຸ່ມ,ປະທານກຳມະບານກຸ່ມເປັນຕົ້ນທັງສອງຝ່າຍລວມມີຜູ້ແທນຈຳນວນ

ສິບສາມທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະຫົວໜ້າສ່ວນລວມກຸ່ມ,ບັນດາຫົວໜ້າ(ກຸ່ມ)ຄະນະພະນັກງານແລະກຳ

ມະການກຸ່ມ,ນາຍປືກສາດ້ານກົດໝາຍກຸ່ມແລະອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.ແລະບັນດາພະນັກງານກ່ຽວຂອງໂຮງງານຢາສູບຊູຊົງ,ຕາລີ,ຈາວທອງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິດິໂອໃນຂະນະດຽວກັນນີ້.

   ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ຊາວຫານເລຂາຄະນະກຳມະການວິໄນກຸ່ມຫົງຖາເປັນປະທານຈັດການ.

  ທ່ານຈູຊົງເວີຍ ປະທານກຳມະບານກຸ່ມຫົງຖາໄດ້ລາຍງານສະພາບປະຕິບັດ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”ຄັ້ງທີແປດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໃນກອງປະຊຸມນີ້.ເພີ່ນກ່າວວ່າ,ລະບອບສັນຍາວ່າດ້ວນສ່ວນລວມແມ່ນກົນໄກສຳຄັນທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດຂອງວິສາຫະກິດແລະພະນັກງານກຳມະກອນ,ຈະມີພາລະບົດ

ບາດສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການສ້າງສາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດແລະແຮງງານຕົວຢ່າງ,ມີຜົນດີຕໍ່ການສົ່ງ

ເສີມພັດທະນາຮ່ວມກັນ,ສະເໝີພາບກັນແລະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ແລະ ພະ

ນັກງານກຳມະກອນ.ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມາ,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາຊີ້ຂາດ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”ແລະ“ສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມລາຍການສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດຂອງພະນັກງານກຳມະກອນແມ່

ຍິງ”ຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ,ຄຳອະທິບາຍເຂັ້ມງວດ,ການດຳເນີນງານເປັນຢ່າງດີ,ປະຕິບັດໃຫ້ມີປະ

ສິດທິຜົນ,ເຊິ່ງໄດ້ປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດຖືກກົດໝາຍຂອງວິສາຫະກິດແລະພະນັກງານກຳມະກອນ

ຢ່າງຕົວຈິງ,ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງສາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ແລະ

ແຮງງານຕົວຢ່າງ,ໄດ້ສົ່ງເສີມກຸມບໍລິສັດພັດທະນາເປັນໝັ້ນຄົງ,ພັດທະນາເປັນປົກກະຕິ,ແລະໄດ້ສ້າງພື້ນ

ຖານທີ່ດີໃຫ້ການເຊັນຕໍ່ແລະປະຕິບັດ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”ແລະ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມລາຍການ

ສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດຂອງພະນັກງານກຳມະກອນແມ່ຍິງ”.

       ໃນກອງປະຊຸມ,ທ່ານຫຼີຫົງລີງ ຮອງປະທານກຳມະບານກຸ່ມໄດ້ແນະນຳແລະພັນລະຍາຍສະພາບດັດ

ແປງ “ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”(ສະບັບປັບປຸງ)ແລະ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມລາຍການສະເພາະທີ່ປ້ອງ

ກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດຂອງພະນັກງານກຳມະກອນແມ່ຍິງ”(ສະບັບປັບປຸງ)ໃນຄັ້ງທີ່ເກົ້ານີ້ກຸ່ມບໍລິ

ສັດຫົງຖາ.ຕົວແທນເຈລະຈາຝ່າຍວິສາຫະກິດແລະຝ່າຍພະນັກງານກຳມະກອນຕາມຂະບວນການກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະຄວາມຕ້ອງການກົດໝາຍ,ໄດ້ດຳເນີນປຶກສາຫາລືແລະເຈລະຈາເປັນສະເໝີພາບກັນສຳລັບເນື້ອໃນ

ກ່ຽວກັບເງິນເດືອນສະຫວັດດີການ,ໂມງເຮັດວຽກ,ລະບອບພັກຜ່ອນແລະພັກປະຈຳປີ,ຄວາມປອດໄພແຮງ

ງານແລະດ້ານສຸຂະອານາໄມ,ສະຫວັດດີການປະກັນໄພ,ການເຝີກອົບຮົມທັກສະອາຊີບ,ການຄ້ຳປະກັນສິດ

ປະໂຫຍດພະນັກງານກຳມະກອນແມ່ຍິງເປັນຕົ້ນ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”(ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ສຳລັບເນື້ອ

ໃນ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມລາຍການສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດຂອງພະນັກງານກຳ

ມະກອນແມ່ຍິງ”(ສະບັບປັບປຸງ).ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ຕົວແທນເຈລະຈາທັງສອງຝ່າຍແລະບັນດາຫົວໜ້າ (ກຸ່ມ)ຄະ

ນະຜູ້ແທນພະນັກງານກຳມະກອນດຳເນີນອອກສຽງລົງຄະແນນຕໍ່ສັນຍາ(ສະບັບປັບປຸງ)ທັງສອງສະບັບ.ໂດຍ

ບົນພື້ນຖານປຶກສາຫາລືກັນແລະເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ,ຕົກລົງເປັນເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນນັ້ນ,ໄດ້ອອກ

ສຽງລົງຄະແນະຕໍ່“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ” ແລະ “ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມລາຍການສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນ

ຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດຂອງພະນັກງານກຳມະກອນແມ່ຍິງ”ແລະໄດ້ຜ່ານໂດຍຜູ້ແທນຄົບໝົດ.

       ທ່ານວັນຢອງ ຕົວແທນທຳອິດຝ່າຍ ວິສາຫະກິດ,ປະທານບໍລິສັດກຸ່ມ ແລະ ທ່ານຈູຊົງເວີຍ ຕົວແທນທຳ

ອິດຝ່າຍພະນັກງານແລະກຳທະກອນກຸ່ມ,ປະທານກຳມະບານກຸ່ມເຊິ່ງເປັນຕົວແທນທັງສອງຝ່ານໄດ້ລົງນາມ

ລາຍເຊັນໃນ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ” ແລະ “ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມລາຍການສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນ

ຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດຂອງພະນັກງານກຳມະກອນແມ່ຍິງ”ເລີຍ.

 

ທ່ານວັນຢອງ(ທາງຊ້າຍ)ແລະທ່ານຈູຊົງເວີຍ(ທາງຂວາ)ຕໍ່ເຊັນ“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”

ແລະ “ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມລາຍການສະເພາະທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດ

ຂອງພະນັກງານກຳມະກອນແມ່ຍິງ”ຄັ້ງທີເກົ້າກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ

 

  ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ທ່ານວັນຢອງ ເລຂາຄະນະພັກກຸ່ມ,ປະທານບໍລິສັດກຸ່ມໄດ້ຊີ້ອອກວ່າ:“ສັນຍາວ່າ

ດ້ວຍສ່ວນລວມ”ຄັ້ງທີແປດນັ້ນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດທາງບວກສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາແບບກົມ

ກຽວແລະໝັ້ນຄົງດີຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ.ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້,ຝ່າຍວິສາຫະກິດແລະຝ່າຍພະນັກງານກຳມະ

ກອນຮ່ວມຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດພາລະໜ້າວຽກຕາມສັນຍາ,ແລະໄດ້ປະຕິບັດເນື້ອໃນສັນຍາຢ່າງຮອບດ້ານເລີຍ.

ດ້ານໜຶ່ງແມ່ນໂດຍວິສາຫະກິດເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຄຳ້ປະກັນຂອງລະບອບ,ປະຕິບັດລະບອບກອງ

ປະຊຸມຜູ້ແທນກຸ່ມແລະພະນັກງານກຳມະກອນຊັ້ນສອງຢ່າງເປັນຈິງ,ປະຕິບັດລະບອບ“ປະກັນໄພຫ້າປະກອນ

ແລະສອງທຶນສະສົມ”,ຊຸກຍູ້ປະສານສົມກັນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກເປີດເຜີຍການຄຸ້ມຄອງເອກະພາບແລະ

ວຽກງານກິດຈະການຢ່າງເປັນລະດັບລວງເລີກ,ເອົາໃຈໃສ່ນຳການເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມ

ປອດໄພແຮງງານແລະການເຝີກອົບຮົມການສຶກສາໃນລະດັບສູງ,ສຶບຕໍ່ຍົກຄຸນນະທາດທັກສະສີມືຂອງພະ

ນັກງານແລະກຳມະກອນ,ສຸມໃສ່ກຳລັງແຮງເພື່ອດຳເນີນການຊ່ອຍເຫຼືອອູ້ມຊູພະນັກງານແລະກຳມະກອນ,ເພື່ອປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດພິເສດພະນັກງານແລະກຳມະກອນແມ່ຍິງຢ່າງຕົວຈິງ,ຈະຍົກລະດັບຄ້ຳປະ

ການລວມທາງດ້ານຄ້ຳປະກັນສະຫວັດດີການ,ຄຸນນະທາດທັກສະ,ສິດປະໂຫຍດຕົວເອງເປັນຕ້ົນໃນອີກ

ບາດກ້າວ.ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການສົ່ງເສີມຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້,ພະນັກງານກຸ່ມຫົງຖາກ້າຫານຕໍ່

ສູ້,ເພື່ອສຳເລັດວຽກທຸກປະການຕາມຄວາມຕ້ອງການກຸ່ມ,ເຊິ່ງໄດ້ພັນລະນານ້ຳໃຈຫົງຖາດ້ວຍເຄື່ອນໄຫວ

ຕົວຈິງແລ້ວ,ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມແບກຫາບທີ່ຄົນຫົງຖາຄວນມີນັ້ນເລີຍ.

   ທ່ານວັນຢອງສະແດງວ່າ,ໃນສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້,ພາຍໃຕ້ການພະຍາຍາມຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດແລະ

ພະນັກງານ,ໃນກຸ່ມຫົງຖາບໍ່ໄດ້ເກີດເຫດການຂັດແຍ່ງກັນດ້ານແຮງງານແລະເຫດການລັກສະນະສ່ວນລວມ,ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກົມກຽວແລະໝັ້ນຄົງດີໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ພັດທະນາແລະປະຕິຮູບວິສາຫະກິດເລີຍ.“ສັນຍາວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”ຄັ້ງທີເກົ້ານີ້ຈະມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ

ແບບກົມກຽວແລະໝັ້ນຄົງດີ,ການປັບປຸງສາຍພົວພັນແຮງງານແລະວິສາຫະກິດຂອງກຸມຫົງຖາຂອງ“ສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍສ່ວນລວມ”ຄັ້ງທີເກົ້ານີ້,ແມ່ນການກະທຳສຳຄັນທີ່ປ້ອງກັນຮັກສາສິດປະໂຫຍດຖືກກົດໝາຍຂອງ

ບັນດາພະນັກງານແລະກຳມະກອນ,ແລະສົ່ງເສີມສະຖຽງລະພາບວິສາຫະກິດແລະສັງຄົມ.ແມ່ນຄວາມຮຽກ

ຮ້ອງຕ້ອງການພາຍໃນທີ່ປົກຄອງປະເທດຕາມກົດໝາຍ,ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຕາມກົດໝາຍ,ແລະຮ່ວມສະ

ແຫວງຫາການພັດທະນາວິສາຫະກິດ,ກໍ່ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາລະວີໄສທີ່ຮັກສາ,ຊັກນຳແລະເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະຕັ້ງໜ້າພະນັກງານແລະກຳມະກອນ,ເພື່ອສຳເລັດພາລະໜ້າວຽກປະຕິຮູບແລະພັດ

ທະນາວິສາຫະກິດ.ເພີ່ນສະເໜີວ່າທັງສອງຝ່າຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນຮັກສາຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງສັນຍາ,

ຕ້ອງໄດ້ນັບຖືຂໍ້ກຳນົດສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງໃຈປະຕິບັດເນື້ອໃນສັນຍາ,ຮ່ວມກັນປ້ອງກັນຮັກ

ສາສິດປະໂຫຍດຖືກກົດໝາຍຂອງທັງສອງຝ່າຍ,ແລະສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະໝັ້ນ

ຄົງດີຂອງວິສາຫະກິດໃນອີກບາດກ້າວ.

ກັບຄືນ