ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກຳມະບານລວມກິ່ງແຂວງຕາລີມອບປ້າຍ“ສະຖານີວຽກງານນາຍຊ່າງ ຫຼີຮຸ້ຍເຟິ”ໃຫ້

  ໂຮງງານຕາລີ(ຄືຮູບພາບ)
   
ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ ນີ້,ທ່ານ ຫຼີຊົ່ວເຊີ້ນ ຮອງປະທານຄະນະປະຈຳກຳມະບານລວມນະຄອນຕາລີພ້ອມດ້ວຍຄະນະມາວຽກໂຮງງານຢາສູບຕາລີເພື່ອມອບປ້າຍ“ສະຖານີວຽກງານ ນາຍຊ່າງຫຼີຮຸ້ຍເຟິ”.ທ່ານ ໂຈເຜີຍຮານປະທານກຳມະບານໂຮງງານຢາສູບຕາລີ,ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂະແໜງການແຮງງານແລະວັດສະດຸ,ຫ້ອງຫໍ່ກັບຢາສູບ,ແລະກຳມະບານໂຮງງານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບປ້າຍຄັ້ງນີ້
ພາກສະໜາມພິທີມອບປ້າຍ
 

 ທ່ານຫຼີຊົ່ວເຊີ້ນພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ຢ້ຽມຊົມເບິ່ງສະຖານີວຽກງານນາຍຊ່າງຫ້ອງຜະລິດ,ຫ້ອງການ

ນາຍຊ່າງລະດັບທຳອິດຢວນລີງ,ແລະໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານສະຫຼຸບວຽກຂອງກຳມະບານໂຮງງານແລະຜົນ

ງານທາງດ້ານເຝີກບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນທັກສະສີມືຂອງໂຮງງານເຮົາໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້.ທ່ານຫຼຊົ່ວ

ເຊີ້ນໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ວຽກງານກຳມະບານໂຮງງານຕາລີ ແລະ ຜົນງານທາງດ້ານເຝີກບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ

ທັກສະສີມື,ແລະກະຕຸກຊຸກຍູ້ຫ້ອງການຜູ້ຕົວຢ່າງປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່,ສະຖານີວຽກງານນາຍຊ່າງພາຍໃຕ້ນຳ

ພາຕົວຢ່າງ ແລະ ນາຍຊ່າງ,ຄວນພະຍາຍາມປະສານສົມທົບກັບຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ໃນການພັດທະນາເສດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມສະໄໝໃໝ່ນີ້,ຕ້ອງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸມບຸກຄະລາກອນ,ສຸມປັນຍາ

ປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ແລະສິດສອນຖ່າຍທອດທັກສະສີມືຂອງຫ້ອງການປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ແລສະຖານີນາຍ

ຊ່າງຢ່າງເຕັມສ່ວນ,ເພື່ອສະແດງຜົນງານໃໝ່ທາງດ້ານສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຢີວິທະຍາສາດວິສາຫະກິດກ້າວ

ໜ້າ,ປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ເຕັກນິດ,ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ,ຍົກຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ່ງໃຈກາງ,ຊຸກຍູ້ການ

ພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງຂອງວິສາຫະກິດນັ້ນ.
ກັບຄືນ