ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ບໍລິວັດຫົງລຽວຈັດກອງປະຊຸມງານມອບລາງວັນການແຂ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບປະຕິບັດເຄື່ອງ

ໃນວັນທີ14 ກັນຍາ ນີ້,ບໍລິວັດຫົງລຽວຈັດກອງປະຊຸມງານມອບລາງວັນການແຂ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບ

ປະຕິບັດເຄື່ອງອຸປະກອນຈັກຢາສູບລະບົບທຸລະກິດຢາສູບຈີນຢຸນນານຄັ້ງທຳອິດທີ່ໂຮງງານຢາສູບເຊີນຢາງ,

ບັນດາຫົວໜ້າດ້ານທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ,ເພື່ອມອບລາງວັນໃຫ້ນັກກິລາເລືອກແຟ້ນ.ເຊິ່ງ

ບັນດາຫົວໜ້າທີ່ມາຈາກໂຮງງານຢາສູບເຊີນຢາງ,ໂຮງງານຢາສູບຊຽງໂຄ,ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແລະຜູ້ແທນ

ພະນັກງານທີ່ມາຈາກບັນດາສູນກາງບັນດາພະແນກກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ພາກສະໜາມກອງປະຊຸມ

 

   ກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານນາງຕົງລີຢ້ຽງ ປະທນກຳມະບານບໍລິສັດເປັນປະທານ,ທ່ານຈ່າງເຈີງ ຮອງອຳ

ນວຍການໃຫຍ່ໄດ້ອ່ານ《ມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບມອບລາງວັນແລະຍ້ອງຍໍບັນດານັກກິລາທີ່ແຂ່ງຂັນປະຕິບັດເຄື່ອງຈັກຢາສູບເກັ່ງດີເລີດ》.

       ທ່ານເຊີຕົ່ງ ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດກ່າວຄຳປາກໄສ,ເພື່ອສະແດງຄວາມອວຍພອນໄຊນຳບັນດາ

ກິລາເລືອກແຟ້ນທີ່ໄດ້ຜົນງານດີເດັ່ນຢ່າງດຸເດືອດ,ແລະສະແດງຄວາມຂອບໃຈນຳຄະນະອາຈານເຝີກຫັດ

ແລະ ບັນດາພະນັກງານທັງສອງໂຮງງານແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະໜັບສະໜົນການແຂ່ງຂັນ.

      ທ່ານເຊີຕົ່ງຊີ້ອອກວ່າ,ການຍາດໄດ້ຜົນງານຂອງການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້,ທາງດ້ານແມ່ນຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ກວດ

ກາສະພາບການເພີ່ມທະວີສ້າງສາຄະນະບຸກຄະລາກອນທັກສະຂອງບໍລິສັດ,ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນຄັ້ງທີ່ສະໜອງ

ໂອກາດໃຫ້ບັນດາບຸກຄະລາກອນທັກສະສູງເພື່ອສະແດງຕົວເອງແລະດຳເນີນແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນກັນເລີຍ,ແຕ່ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນໂດຍຜ່ານພາລະບົດບາດຊັກນຳຂອງການແຂ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບ,ເພື່ອສ້າງສະ

ພາບແວດລ້ອມທີ່ດີການເຕີບໂຕບຸກຄະລາກອນທັກສະ,ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງສາຄະນະບຸກຄະລາ

ກອນທັກສະຂອງບໍລິສັດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ,ເພື່ອສະໜັບສະໜົນດ້ານຫົວຄິດປັນຍາແລະຄ້ຳຊູເຕັກນິກໃຫ້ການພັດທະນາບໍລິສັດແບບຍືນຍົນໝັ້ນຄົງດີ.

 ທ່ານເຊີຕົ່ງເນັດວ່າ,ຕ້ອງໄດ້ສະຫຼຸບບົດຮຽນແຂ່ງຂັນສືບທອດ,ຊຸກຍູ້ສ້າງສາຄະນະບຸກຄະລາກອນທັກສະເຂົ້າສູ່ລົງເລີກ,ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈກຳມະກອນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.ເຊິ່ງໜຶ່ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາບໍລິສັດ,ບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນວິຊາສະເພາະທີ່ມີທັກສະຊຳນານສູງຢ່າງຈຳນວນຫຼາຍ.ຕິດຕາມການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ,ການຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດແຮງງານ,ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່,ເຄື່ອງອຸປະກອນໃໝ່,ແລະຕິດຕາມທາງດ້ານໂຄງປະກອບຜະລິດຕະພັນ,ການຍົກສູງຈຳນວນຈຳໜ່າຍຄ້າຂາຍ,ບູລະນະຕົ້ນທຶນເປັນຕົ້ນ,ອັນຕົ້ນຕໍແມ່ນບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນວິຊາສະເພາະທີ່ມີທັກສະສູງທຸກປະເພດທີ່ບັນດາຂອບເຂດຕ້ອງການນັ້ນ.ສອງແມ່ນອວາຍໜ້າສູ່ການປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ເອົາເອງຂອງວິສາຫະກິດ,ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ຂອງບັນດາພະນັກ

ງານ.ຈັ້ງຕີນດ້ານບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ,ການສ້າງສາກົນໄກກະຕຸກຊຸກຍູ້,ລົງທຶນທາງດ້ານເຕັກນິກວິ

ທະຍາສາດ,ແລະລົງມືທາງດ້ານຄົ້ນຄ້ວາໂຄງການ,ແລະຍາດໄດ້ບຸກທະລຸທາງດ້ານໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງ,

ການຕັ້ງກຳນົດຕຳແໜ່ງທາງດ້ານບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນທັກສະແລະເຕັກນິກວິຊາສະເພາະເປັນຕົ້ນ,ເພື່ອ

ຊຸກຍູ້ຂະບວນການປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ເອົາເອງວິສາຫະກິດ.ສາມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ນກັບສະພາບປັບໃໝ່ແລະ

ປ່ຽນແທນເຕັກນິກໃໝ່,ຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງໂຄງປະກອບຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານ.ຊັກນຳບັນດາພະ

ນັກງານພື້ນຖານເດີນກ້າວໜ້າຕາມເສັ້ນທາງທີ່ປະສົມການປະຕິບັດຄວາມຈິງກັບທິດສະດີ,ປ່ຽນຄວາມຮູ້ວິທະຍາເປັນກຳລັງການຜະລິດຕົວຈິງຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ.

     ການແຂ່ງຂັນທັກສະຊຳນານຄັ້ງນີ້,ເລີ່ມຕົ້ນອອກໃບແຈ້ງການຮອດສິ້ນສຸດລວມເສຍເວລາເຄິ່ງປີ.ໃນ

ໄລຍະນັ້ນ,ບໍລິສັດໄດ້ດຳເນີນເຝີກອົບຮົມລາຍການສະເພາະແບບລະບົບ,ໄດ້ຈັດວາງນັກກິລາເລືອກແຟ້ນ

ເຂົ້າຮ່ວມຮັບເຝີກອົບຮົມມະຫາວິທະຍາໄລຫຼີວນີງ,ຈຽງໂຈ່ງ,ແລະ ຊຸດເຝີກອົບຮົມປະຕິບັດຄວາມຈິງທີ່ທັງ

ສອງກວາງຕຸ້ນແລະ ກວາງຊີເປັນຕົ້ນ,ແລະ ຜ່ານການເລືອກແຟ້ນຫຼາຍຄັ້ງ,ສຸດທ້າຍໄດ້ເລືອກແຟ້ນອອກນັກ

ກິລາຈຳນວນ 9ທ່ານ ຈາກນັກກິລາເລືອກແຟ້ນ ລວມ 17 ທ່ານໃນໄລຍະເປື້ອງຕົ້ນ.ເຊິ່ງນັກກິລາເລືອກແຟ້ນ

ຈຳນວນ9ທ່ານນັ້ນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍແລະສະແດງນ້ຳໃຈອົງອາດກ້າຫານຕໍ່ສູ້,ປືນຕົວກ້າວໜ້າຂອງພະນັກ

ງານບໍລິສັດຫົງລຽວ,ໃນການແຂ່ງຂັນເວລາ5ມື້ຢ່າງດຸເດືອດ,ເພິ່ງພາຄວາມຮູ້ທິດສະດີຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ທັກສະຊຳນານປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ຊຳນານ,ສຸດທ້າຍ,ທ່ານຈ່າງເຮີ້ໄດ້ຊະນະເລີດທີໜຶ່ງຂອງທິມຈັກຜະລິດເສັ້ນຢາສູບ,ທ່ານຫຼີວເຈີ້ງຈີໄດ້ຊະນະເລີດທີສອງທິມຈັກກັບຫໍ່ແຂງ,ທ່ານ ຈ່າງໄຊໄດ້ຊະນະເລີດທີສາມທິມຈັກຈອດຢາສູບ.

ຮູບຖ່າຍຮ່ວມເປັນລະລຶກ

 

ໃນກອງປະຊຸມງານມອບລາງວັນຄັ້ງນີ້,ໄດ້ດຳເນີນມອບລາງວັນໃຫ້ຜູ້ຊຳນານເຕັກນິກທຸລະກິດຢາສູບ

ຈີນຈຳນວນ3ທ່ານ,ແລະມອບນາມະຍົດ“ຜູ້ຊຳນານເຕັກນິກຫົງລຽວ”ໃຫ້ນັກກິລາເລືອກແຟ້ນຈຳນວນ6

ທ່ານ,ນັກກິລາເລືອກແຟ້ນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສອງທ່ານ ກັບ ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມສອງທ່ານໄດດຳເນີນກ່າວ

ຄຳແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກັນ.ພວກເຂົາສະແດງວ່າ,ຈະເອົາການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ເປັນຕົວກະຕຸກ

ຊຸກຍູ້,ເພື່ອເຝີກສ້າງຄວາມສາມາດເຂັມແຂງ,ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາບໍລິສັດຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່

ກ່ວາເກົ່າເລີຍ.

      ນັບແຕ່ຈັດສ້າງບໍລິສັດໃໝ່ເປັນຕົ້ນມາ,ເອົາການສ້າງສາທິມບຸກຄະລາກອນຕັ້ງໄວ້ຢູ່ບ່ອນສຳຄັນທີ່ປະ

ຕິຮູບແລະພັດທະນາຕະຫຼອດເວລາ,ເຊິ່ງໂດຍຜ່ານປະຕິຮູບລະບອບຈັດແບ່ງແຮງງານເຂົ້າສູ່ລົງເລີກ,ເພື່ອແກ້

ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແລະບັນຫາທາງດ້ານຈຳກັດພັດທະນາວິສາຫະກິດນັ້ນ,ແລະສ້າງຕັ້ງກົນໄກບຳລຸງສ້າງ ແລະ ກະ

ຕຸກຊຸກຍູ້ບຸກຄະລາກອນ,ເລັ່ງລັດບາດກ້າວບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ,ນຳພາກຳລັງວັງຊາ ແລະ ພະລັງເດີນ

ເຄື່ອນໃຫ້ວິສາຫະກິດ.ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຊ່ອງທາງພັດທະນາສາມເສັ້ນທາງເຊິ່ງຄຸມຄອງ,ເຕັກນິກວິຊາສະເພາະແລະບຸກຄະລາກອນຊຳນານ.ໄດ້ສ້າງຕັ້ງນາຍຊ່າງຊະນະເລີດ,ວິສະວະກອນຊະນະເລີດ,ໄດ້ຈັດແຜນຊ່ອງທາງບຸກຄະລາກອນລະດັບຊັ້ນສູງໃຫ້ບັນດາບຸກຄະລາກອນເຕັກນິກວິຊາສະເພາະ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທັກສະຊຳນານ,ແລະໄດ້ອອກແບບກົນໄກເງິນເດືອນທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຕຳແໜ່ງເລີຍ,ໄດ້ຍົກລະດັບເງິນເດືອນຂອງບັນ

ດາບຸກຄະລາກອນເຕັກນິກວິຊາສະເພາະ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທັກສະຊຳນານ.

ກັບຄືນ