ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ນັກເລືອກເຟັ້ນກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາສ້າງຜົນສໍາເລັດຍິ່ງໃຫຍ່

ໃນການແຂ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບຢາສູບຈີນຢູນນານ
 

ວັນທີ່ 8 ເດືອນ 6, ຢູ່ສູນຝຶກອົບຮົມຢາສູບຈີນຢູນນານ ການແຂ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບຊຸດທີ່ 16 ແລະ

ການແຂ່ງຂັນທັກສະວິຊາຊີບປະເມີນລາຄາລະດັບຊັ້ນໃບຢາສູບຊຸດທີ່ 4 ຢາສູບຈີນຢູນນານ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ຖືຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະກ່ຽວຂ້ອງມາດຕະຖານວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດປະເມີນລາຄາລະດັບ

ຊັ້ນໃບຢາສູບເປັນເນື້ອໃນ, ເວລາການແຂ່ງຂັນເປັນສາມມື້, ໄດ້ແບ່ງເປັນສອງໄລຍະ ນັກເລືອກເຟັ້ນດໍາເນີນ

ການແຂ່ງຂັນຕາມເນື້ອໃນຄວາມຮູ້ທິດສະດີ ການປະະເມີນລາຄາລະດັບຊັ້ນໃບດາຍ ການປະເມີນລາຄາລະ

ດັບຊັ້ນຄວັນຢາສູບ(Smoke rating) ແລະ ການປະເມີນລາຄາລະດັບຊັ້ນແກວ່ງດ້າມ(Shake rating).

ນັກເລືອກເຟັ້ນ 30 ຄົນທີ່ມາຈາກກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຢວນຫົງເຮີຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

ແລກປ່ຽນເທື່ອນີ້,  ນັກເລືອກເຟັ້ນ 15 ຄົນກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາບາກບັ່ນສູ້ກັນ ໄດ້ກວມການຈັດອັນດັບທີ່ໜຶ່ງ

ຫາທີ່ຫ້າຂອງການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້. ຢາສູບຈີນຢູນນານຈະລາຍງານສະເໜີນັກເລືອກເຟັ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫ້

ສໍານັກແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຂໍມອບນາມະກຽດ“ຜູ້ຊໍານານດ້ານເຕັກນິກຂະແໜງການຢາສູບທົ່ວປະເທດ” ແລະ

“ຜູ້ຊໍານານດ້ານເຕັກນິກບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາຢາສູບຈີນຢູນນານຈໍາກັດ”.

ການຮັບຜົນສໍາເລັດດີງາມຂອງການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອງຜົນງານສົ່ມສ້າງ

ບຸກຄະລາກອນ“ເພີ່ມທະວີການຝຶກອົບຮົມລວມ ຄັດເລືອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ວາງແຜນລະອຽງ”ກຸ່ມບໍລິ

ສັດຫົງຖາ. ເພື່ອກະກຽມການແຂ່ງຂັນປະເມີນລາຄາລະດັບຊັ້ນໃບຢາສູບຈີນຢູນນານເທື່ອນີ້, ຫົວໜ້າທຸກຊັ້ນ

ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງສູງ ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນຊັບພະຍາກອນມະນຸດກຸ່ມບໍລິສັດເປັນການ

ນໍາ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆເປັນເຈົ້າການສະໜັບສະໜູນປະສານກັນ, ກ່ອນການແຂ່ງຂັນ ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ

ສະເພາະ, ວາງແຜນການປະຕິບັດການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງລະອຽງ, ໃນເດືອນ 4 ກໍ່ໄດ້

ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ ແລະ ການດໍາເນີນງານຕົວຈິງ. ໂດຍຜ່ານການແຂ່ງຂັນເລືອກເຟັ້ນ ແລະ

ເພີ່ມທະວີການຝຶກອົບຮົມລວມ, ສຸດທ້າຍ ນັກເລືອກເຟັ້ນ 15 ຄົນຕາງໜ້າກຸ່ມບໍລິສັດຮ່່ວມການແຂ່ງຂັນເທື່ອ

ນີ້, ຄວາມພະຍາຍາມດຸໝັ່ນຂອງນັກເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນເຂັ້ມແຂງຂອງທິມງານ ໄດ້ສະ

ໜອງການຄໍ້າປະກັນຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ການຮັບຜົນສໍາເລັດດີງາມສຸດທ້າຍ.

   ເຄື່ອນໄຫວເທື່ອນີ້ເປັນໂອກາດແລກປ່ຽນທີ່ຫາຍາກຂອງນັກຊ່ຽວຊານປະເມີນລາຄາລະດັບຊັ້ນໃບຢາສູບ

ສອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ກໍ່ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອງວິທີທີ່ມີຜົນບົ່ມສ້າງເລືອກເຟັ້ນບຸກຄະລາກອນແບ່ງຊັ້ນໃບ

ຢາສູບກຸ່ມບໍລິສັກຫົງຖາຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ໂດຍຜ່ານການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ ໜ່ວງງານຕ່າງໆຮຽນ ແລະ ທຽບ

ເອົາບົດຮຽນກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ ພົບເຫັນຂໍ້ຂາດຄົງຄ້າງໃນວຽກງານ ແລະ ໂອກາດທີ່ສາມາດແກ້ໄດ້;

ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານບຸກຄະລາກອນຢ່າງໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ການຍົກສູງລະດັບຄໍ້າປະກັນວັດຖຸດິບໃບຢາສູບຂອງ

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ ແລະ ສະສົມປະສົບການບົ່ມສ້າງທີ່ອຸດົມສົມບູນເພື່ອບົ່ມສ້າງນັກເລືອກເຟັ້ນ

ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທັກສະໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ນັກເລືອກເຟັ້ນທີ່ຮັບລາງວັນຖ່າຍຮູບລະນຶກ
ກັບຄືນ