ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກຸ່ມບໍລິສັກຫົງຖາດໍາເນີນເຄື່ອນໄຫວສຶກສາກ່າວເຕືອນການປົກຄອງບໍ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມສັດທ່ຽງທີ່ເບິ່ງຮູບເງົາຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂະໜາດໃຫຍ່ເລື່ອງ“ບໍ່ໂລຍຢ່າງເດັດຂາດ”
 

ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດສັງຄົມນັບຖືຄວາມສັດທ່ຽງທີ່ດີກວ່າ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດປະຕິເສດການສໍ້ລາດບັງ

ຫຼວງປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຂອງສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດກຸ່ມບໍລິສັດ, ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງ

ການຈິດໃຈ“ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຈັດຕັ້ງເບິ່ງຮູບເງົາສຶກສາການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງສະໜັບສະໜູນຄວາມສັດ

ທ່ຽງເລື່ອງບໍ່ໂລຍຢ່າງເດັດຂາດ” ຂອງພາກສ່ວນໂຄສະນາຄະນະກໍາມະການກວດກາວິໄນແຂວງຢູນນານ

ພັກກອມມູນິດຈີນ, ຕອນຄໍ່າວັນທີ່ 7 ເດືອນ 6 ຄະນະກໍາມະການກວດກາວິໄນກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ຈັດຕັ້ງ

ສະມາຊິກພັກແລະ ພະນັກງານທັງໝົດສໍານັກງານໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ດໍາເນີນເຄື່ອນໄຫວສືກສາກ່າວເຕືອນ

ການປົກຄອງບໍ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມສັດທ່ຽງທີ່ເບິ່ງຮູບເງົາຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຂະໜາດໃຫຍ່ເລື່ອງ“ບໍ່ໂລຍຢ່າງເດັດຂາດ”.

ຮູບເງົາ“ບໍ່ໂລຍຢ່າງເດັດຂາດ”ເປັນຮູບເງົາສຶກສາກ່າວເຕືອນການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສະ

ໜັບສະໜູນຄວາມສັດທ່ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຖືທ່ານຫວັນໄຮຢາງ--ພະນັກງານນໍາໜ້າລະບົບຕິດຕາມກວດ

ກາລະບຽບວິໄນແຫ່ງຊາດເປັນຕົວແບບ ແລະ ຖືຕົວຢ່າງຄະດີຕົວຈິງຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນວັດຖຸດິບ.

ຮູບເງົານີ້ເລື່ອງກ້ຽວກອດ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ, ປະກົດຄືນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຈັບຈິດຈັບໃຈເສັ້ນຕ້ານການສໍ້ລາດ

ບັງຫຼວງປະກົດຄືນຄວາມຕັດສິນໃຈເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນທີ່ພັກເຮົາໂລຍເປັນສູນຕໍ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສະ

ແດງໃຫ້ເຫັນຈິດສໍານຶກຄຸ້ມຄອງພັກເຂັ້ມງວດທົ່ວເຖິງທີ່ການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດລົງ, ພ້ອມກັນ

ນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສ້າງພາບພົດພະນັກງານຄະນະກໍາມະການກວດກາລະບຽບວິໄນດີເດັ່ນທີ່ຈົງຮັກພັກດີ ບໍລິສຸດ

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງທ່ານຫວັນໄຮຢາງ.

   ຮູບເງົາປະກົດອອກອັດຖະຕົວຢ່າງຄະດີ, ປະສົບໜ້າກັບມະນຸດສະພາບ, ປະຈານໜ້າຕາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຢ່າງເຈັບແສບ, ເລື່ອງຕົວຈິງລະເມີດວິໄນ ແລະ ກົດໝາຍຕົກສະທ້ານສະດຸດຕາກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມ

ຄິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສະແດງອອກລັກສະນະເຄັ່ງຂຶມ ແລະ ສັບສົນຂອງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປະ

ເທດເຮົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ກໍ່ເປັນບົດຮຽນຈາກອະດີດ ແລະ ລະຄັງດັງປ່າວທີ່ເຕືອນສະມາຊິກພັກ ແລະ ຫົວ

ໜ້າພະນັກງງານ, ມີຄວາມໝາຍຕົວຈິງສໍາຄັນສໍາລັບສ້າງບັນຍາກາດ“ບໍ່ກ້າສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບໍ່ສາມາດສໍ້

ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ບໍ່ຢາກສໍ້ລາດບັງຫຼວງ”.

   ເບິ່ງຮູບເງົາຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມສັດທ່ຽງເລື່ອງ“ບໍ່ໂລຍຢ່າງເດັດຂາດ”

ຈຸດປະສົງແມ່ນນໍາພາສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດກຸ່ມບໍລິສັດໝັ້ນໜຽວບໍ່ປ່ຽນແປງອຸດົມຄະຕິ

ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການອົບຮົມບົ່ມສະຕິພັກ ເພີ່ມທະວີຈິດສໍານຶກຄຸ້ມຄອງຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສຸດ,

ຍົກສູງສະຕິຕື່ນຕົວທີ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສະໜັບສະໜູນຄວາມສັດທ່ຽງ ແລະ ພູມຕ້ານທານຕົນເອງ

ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສ້າງແນວປ້ອງກັນສິນທໍາທີ່ປະຕິເສດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຢ່າງໝັ້ງຄົງ.

   ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດກຸ່ມບໍລິສັດລວມ 800 ກວ່າຄົນຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວສຶກສາກ່າວ

ເຕືືອນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມສັດທ່ຽງເທື່ອນີ້.
ກັບຄືນ