ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ຫົວໜ້າກອງກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດ

ມາສໍາຫຼວດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ
 

ວັນທີ່ 1 ເດືອນ 6, ທ່ານອົນຢາງຊອງ ຮອງຫົວໜ້າກອງກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດພ້ອມດ້ວຍຄະນະມາທັດສະນະ ແລະ ສໍາຫຼວດຄົ້ນຄວ້າຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ.

   ທ່ານອົນຢາງຊອງພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ຮັບການຍິນດີຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ ທ່ານມ້າຢວນຊີງຜູ້ອໍາ

ນວຍການໂຮງງານຢາສູບຢູ້ຊີກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ. ທ່ານອົນຢາງຊອງຮ່ວມກັບ ທ່ານຫູສູຍຢີ ຄະນະປະຈໍາ

ຄະນະເມືອງ ແລະ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຢູ້ຊີ, ທ່ານຈູປີ່ງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສາຂາແຂວງຢູນນານກົມຄຸ້ມຄອງ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດ, ທ່ານລູຍຮົວ ຫົວໜ້າຂະແໜງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍສາກົນ, ທ່ານຈ້າວ

ປໍ່ ປະທານທະນາຄານສາຂາຢູ້ຊີທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນພ້ອມເປັນຫົວໜ້າກົມສາຂາເມືອງຢູ້ຊີກົມຄຸ້ມຄອງ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄົນອື່ນໆໄດ້ທັດສະນະຫ້ອງສະແດງວັດທະນະທໍາຫົງຖາ ໜ່ວຍງານ

ຜະລິດສໍາເລັດຮູບສອງໂຮງງານຢາສູບຢູ້ຊີ ແລະ ຫໍວັດທະນະທໍານິທານຢາສູບຫົງຖາເປັນຕົ້ນຕາມລໍາດັບ.

   ໃນໄລຍະທັດສະນະ, ທ່ານຈູຊຸຍເຊີ ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາ ແລະ ທ່ານມ້າຢວນຊີງ ຜູ້ອໍານວຍ

ການໂຮງງານຢາສູບຢູ້ຊີໄດ້ແນະນໍາສະພາບກ່ຽວຂອງຄື: ປະຫວັດສາດພັດທະນາຫົງຖາ ຂະບວນການກໍາ

ມະວິທີການຜະລິດສໍາເລັດຮູບ ການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ ການປະກອບຍີ່ຫໍ້ຂອງຫົງຖາ ແລະ ການຜະລິດຈໍາ

ໜ່າຍກຸ່ມບໍລິສັດເປັນຕົ້ນ, ແລະ ໄດ້ແນະນໍາສະພາບການແຈກຢາຍຕະຫຼາດ ຄໍາຄິດເຫັນຜູ້ບໍລິໂພກສະເໜີ

ແລະ ການຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງຢາສູບຍີ່ຫໍ້ຢູ້ຊີ(ສູນຊິ່ງ) ແລະ ຢູ້ຊີ(ຢີ່ລີງປ່າ)ເປັນສໍາຄັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ

ກໍ່ໄດ້ແນະນໍາລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງຜະລິດຕະພັນສອງຊະນິດຫົງ

ຖາຊາງ(ສິ່ນເຊີງໄຕ້)ແບບໃໝ່.

   ເຖິງແມ່ນວ່າປະຈຸບັນໜ່ວຍງານສໍາເລັດຮູບສອງໂຮງງານຢາສູບຢູ້ຊີຍັງຢູ່ໄລຍະຢຸດການຜະລິດ ແລະ

ດໍາເນີນການກວດກາສ້ອມແປງ, ແຕ່ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທັດສະນະຂອງແຂກບໍ່ມີການຫຼຸດລົງ, ຕັ້ງໃຈຮັບຟັງ

ການແນະນໍາ ແລະ ຢືນເບິ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຄງຮ່າງຄໍ້າເຄື່ອງ, ສັງເກດເບິ່ງການປະກອບວັດຖຸເຄື່ອງຈັກຄືເຄື່ອງ

ພັນຫຸ້ມ ລົດນ້ອຍຈໍລະຈອນແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາງສະພານລອຍຟ້າເປັນຕົ້ນ, ຖາມສະພາບ

ກ່ຽວຂ້ອງຄືການຕິດຕັ້ງຕູ້ສິນຄ້າສາງສະພານລອຍຟ້າ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອັດຕາຕອບສະ

ໜອງຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນຂອງຫົງຖາ. ປະເຊີນໜ້າກັບສະຖານທີ່ຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດລະດັບສູງຫົງຖາ

ແຂກຢ້ຽມຢາມກໍ່ດີໃຈຫຼາຍ, ທຸກໆຂໍ້ປີກຍ່ອຍຫົງຖາກໍ່ດຶງດູດສາຍຕາຂອງແຂກຢ້ຽມຢາມ.
ກັບຄືນ