ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ບໍລິສັດໃບຢາສູບຈີນມາຮອດຫົງຖາດຳເນີນວຽກງານທີ່ການກວດກາຄຸນນະພາບແລະເທັກໂນໂລຊີການປູງແຕ່ງທີ່ເຮັດເປັນທາດດຽວກັນ

ໃນວັນທີ່11 ເດືອນເມສາ ປີ2018,ທີມການກວດກາຄຸນນະພາບແລະເທັກໂນໂລຊີການປູງແຕ່ງທີ່ເຮັດເປັນທາດດຽວກັນມາຮອດຫົງຖາ,ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານການກວດກາແລະການສຳຫຼວດແລະຄົ້ນຄວ້າສຳລັບໂຮງຈັກໜຶ່ງ, ສອງທີ່ບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງໂຮງງານຢາສູບຢູຊີ.

ໃນງານແລກປ່ຽນນີ້,ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວັດຖຸດິບຂອງກຸ່ມນີ້ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ທີ່ຊ່ຽວຊານ.ລາວວ່າການປູງແຕ່ງບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງແມ່ນໂຮງຈັກທີ່ໜຶ່ງສຳລັບການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຢາສູບ,ໄດ້ມີຄວາມບົດບາດຫຼາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແລະຍຶດໝັ້ນຂອງທ່າທຳນອງຜະລິດຕະພັນຢາສູບ,ໃນປີໝໍ່ໆມານີ້,ຫົງຖາໄດ້ປະດິດສ້າງເທັກໂນໂລຊີການປູງແຕ່ງທີ່ບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຫົງກາເອງດ້ວຍການກໍ່ສ້າງໃນດ້ານຮາດເວີແລະການຍົກຂຶ້ນໃນດ້ານຊອບເວີ.ການກວດກາຄັ້ງນີ້,ຫວັງວ່າທີມການກວດກາສາມາດເອົາປະສົບການການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແລະເທັກໂນໂລຊີການປູງແຕ່ງບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ກ້າວໜ້າໃຫ້ຫົງຖາ,ແລະກໍ່ຊອກຫາບັນຫາທີ່ເຄີຍມີ,ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະດັບເທັກໂນໂລຊີການປູງແຕ່ງບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງຫົງຖາຍົກຂຶ້ນແລະສົມບູນເທື່ອລະກ້າວ.

ຊູຍຢ້ຽນ,ຮອງຫົວໜ້າຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດໃບສູບຢາຈີນໄດ້ແນະນຳຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາຄັ້ງນີ້້ຂອງບໍລິສັດໃບສູບຢາຈີນຫຍໍ້:ສ້າງຕັ້ງລະບົບການປູງແຕ່ງທີ່ເຮັດເປັນທາດດຽວກັນທີ່ດີ,ແນ່ນອນນຳທິດຄຸນນະພາບຂອງບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງ,ສະຫຼຸບປະສົບການທີ່ກ້າວໜ້າຂອງການປຸງແຕ່ງບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງ,ສະເໜີບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ພົບຢູ່ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນ,ສະເໜີຫຼັກຖານອີງຕາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການປຸງແຕ່ງບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນດີກວ່າເກົ່າ,ໂດຍຜ່ານການກວດກາຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນເທັກໂນໂລຊີລະຫວ່າງອຸດສາຫະກຳ.

ໃນງານແລກປ່ຽນນີ້,ໂຮງງານຢາສູບຢູຊີໄດ້ອ້ອມຫ້າດ້ານນີ້ຄື“ສະພາບໂດຍສັງເຂບທີ່ການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງຢາສູບຢູຊີ; ຮູບແບບການປຸງແຕ່ງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ‘ເທັກໂນໂລຊີໃຫຍ່’ທີ່ຖືເອົາຍີ່ຫໍ້ເປັນນຳ; ຈຸດສຳຄັນຂອງເທັກໂນໂລຊີທີ່ມີລັກສະນະພິເສດການປຸງແຕ່ງເຮັດເປັນທາດດຽວກັນ; ການອົບຮົມບຸກຄະລາກອນແລະປະດິດສ້າງຜົນງານ; ຖືເອົາຍີ່ຫໍ້ເປັນນຳ,ຊຸກຍູ້ການຍົກຂຶ້ນເທັກໂນໂລຊີບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງລວງເລິກ”ລາຍງານສະພາບການການປູງແຕ່ງທີ່ເຮັດເປັນທາດດຽວກັນບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງໂຮງຈັກໜຶ່ງ, ສອງທີ່ບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງໂຮງງານຢາສູບຢູຊີ.

ຕໍ່ໄປນີ້,ຊ່ຽວຊານຂອງທີມການກວດການີ້ໄດ້ແປ່ງອອກເປັນສອງກຸມຄືກຸ່ມເທັກໂນໂລຊີກັບການກວດກາຄຸນນະພາບ,ໄປດຳເນີນວຽກງານການກວດກາຢູ່ໂຮງຈັກການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງແລະສາງເກັບໃບຢາສູບ,ເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບການການປ່ຽນເປັນຂອງນີໂກຕີນແລະນໍ້າວັດຖຸດິບຂອງໃບຢາສູບຫົງຖາ,ກວດເບິ່ງສະພາບການທີ່ເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນຂອງຫົງຖາຈະຮັບປະກັນເທັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນແນວໃດ,ແລະການອອກແບບເທັກໂນໂລຊີຂອງການປູງແຕ່ງທີ່ເຮັດເປັນທາດດຽວກັນກັບດ້ານອື່ນທີ່ຕ້ອງການດັດແປງ.

ຜ່ານການກວດກາຄັ້ງນີ້,ກຸ່ມການກວດກາຄິດວ່າ:ໂຮງງານຢາສູບຢູຊີໃນດ້ານເທັກໂນໂລຊີການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນມີທ່າແຮງທີ່ການອອກແບບຂັ້ນຕອນຕັ່ອງໂສ້ຜະລິດມີລັກສະນະອ່ອນນ່ວມ,ການປະກອບຂອງເຄື່ອງອຸປະກອນສົມບູນ,ການຂີດແບ່ງຂອງ“ຂົງເຂດບົດບາດ”ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ,ຄຸນນະພາບຂອງແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ໝັ້ນຄົງແລະເປັນທາດດຽວກັນ,,ຄວາມສາມາດຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນດີ,ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການປຸງແຕ່ງແບ່ງປະເພດແລະການຕັດແບ່ງຕອນແລະອົບແຫ້ງແບບຊໍ້າ,ໄດ້ບັນລຸຈຸດເດັ່ນທີ່ຄວບຄຸ້ມດ້ວຍຕົວຈຳແນກ.ໃນດ້ານການກວດກາວັດແທກຄຸນນະພາບນັ້ນ,ວຽກງານການກວດກາວັດແທກຂອງໂຮງງານຢາສູບຢູຊີຄື“ດຳເນີນການວິເຄາະແລະສະຖິຕິສຳລັບຂໍ້ມູນຂອງຫ້ອງກວດກາແລະວັດແທກແລະອິນແລັນໂດໃຊ້ລະບົບການເປັນຂໍ້ມູນເຄືອຂ່າຍ; ການປະກອບຂອງເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ກວດກາແລະວັດແທກນໍ້າຄົບສົມບຸນ; ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກວດກາແລະວັດແທກນີໂກຕີນນັ້ນແມ່ນເປັນລະບຽບແລະສະຫງົບ; ຜົນງານທີ່ການກວດກາແລະວັດແທກຂອງແມ່ນໝັ້ນຄົງ,ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເທັກໂນໂລຊີ”,ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຊ່ຽວຊານເປັນເອກະພາບ,ແລະໄດ້ສະເໜີ“ເຕິ່ມສ່ວນປະກອບເຄມີຂອງຄວາມເປັນເມັດການກວດກາແລະວັດແທກ,ປັບປຸງຕົວປຸງແຕ່ງເທື່ອ; ດຳເນີນການຂີດແບ່ງຄວາມເປັນບົດບາດແລະການຍະອອກສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ກວດກາແລະວັດແທກ,ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນເຊິ່ງກັນແລະກັນ”ແລະອື່ນໆ.

ໂຮງງານຢາສູບຢູຊີໄດ້ອ້ອມເປົ້າມາຍການພັດທະນາຍີ່ຫໍ້ຂອງກຸ່ມໃຫ້ແໜ້ນ,ຖືເອົາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບຂອງຍີ່ຫໍ້ເປັນນຳ,ໃຫ້ຈິດສຳນຶກ“ເທັກໂນໂລຊີໃຫຍ່”ໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງນັ້ນເດັ່ນອອກ,ຖືເອົາການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບເປັນພື້ນຖານ,ໂດຍຜ່ານການມອບຮັບອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ, ການແບ່ງຊັ້ນອຸດສາຫະກຳ, ສາງເກັບມ້ຽນແລະອື່ນໆກໍ່ປະສົມທຸກສາລະທິດ,ເພື່ອສະເໜີວັດຖຸດິບທີ່ໄວ້ວາງໃຈແລະມີຄຸນນະພາບໝັ້ນຄົງພາຍໃນໃຫ້ແກ່ຂະບວນການການຜະລິດໄໝ,ແລະກໍ່ສະເໜີການຮັບປະກັນທີ່ແຂງແຮງຕໍ່ການຄວບຄຸມເຮັດເປັນທາດດຽວກັນຂອງຜະລິດຕະພັນຢາສູບ.ການກວດກາຄັ້ງນີ້ແມ່ນການທົດສອບຮອບດ້ານໜຶ່ງຂອງວຽກງານການປຸງແຕ່ງເຮັດເປັນທາດດຽວກັນຂອງຫົງຖາ,ຫົງຖາຈະພະຍາຍາມຟັງຄຳສະເໜີແລະຄຳຄິດເຫັນທີ່ຊ່ຽວຊານຂອງກຸ່ມການກວດາໄດ້ສະເໜີ,ແລະຍົກລະດັບແລະຄວາມສາມາດຂອງວຽກງານການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງເທື່ອລະກ້າວ,ສົ່ງເສີມບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນຂອດການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນໃນສາຍໂສ້ສະໜອງໃບຢາສູບ,ຊຸກຍູ້ລະດັບການປຸງແຕ່ງການບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງນັ້ນໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ!

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຈັກໜຶ່ງ, ສອງທີ່ບົ່ມໃບຢາສູບອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງໂຮງງານຢາສູບຢູຊີ, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸນນະພາບແລະເທັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້,ແລະກໍ່ປະສົມກັບວຽກງານການກວດກາທຸກລາຍການຂອງກຸ່ມກວດກາ

ກັບຄືນ