ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາເປີດປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນການຮ່ວມປະສານງານຂອງ

  ການຮັບປະກັນວັດຖຸດິບ ແລະ ການບົ່ມສ້າງຍີ່ຫໍ້
 

ວັນທີ່ 13 ເດືອນ 3, ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ເປີດປະຊຸ່ມເລີ່ມຕົ້ນການຮ່ວມປະສານງານຂອງ

ການຮັບປະກັນວັດຖຸດິບ ແລະ ການບົ່ມສ້າງຍີ່ຫໍ້, ນໍາສົ່ງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່

ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ກົນໄກຮ່ວມປະສານງານ“ການຄົ້ນຄວ້າ ການຜະລິດ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍ”

ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຈັດວາງໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ມາດຕະການລະອຽງ, ແລະ ດໍາເນີນການຝຶກ

ອົບຮົມຫົວຂໍ້ສະເພາະເລື່ອງຂອງທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍຢາສູບ ການປະຕິບັດວຽກງານແບບສັດທ່ຽງ

ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປອດໄພ.
ສະຖານທີ່ປະຊຸມ
 

ໃນປະຊຸມ ໄດ້ຮຽນແຜນການວຽກງານການຮ່ວມປະສານງານຂອງການຮັບປະກັນວັດ

ຖຸດິບ ແລະ ການບົ່ມສ້າງຍີ່ຫໍ້, ນໍາສົ່ງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃໝ່ທີ່ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າ“ການຄົ້ນຄວ້າ

ການຜະລິດ ການຈໍາໜ່າຍ ໃບຢາສູບ ການຈັດຊື້ ແລະ ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າ”.

ກຸ່ມບໍລິສັດຈັ້ງຕີນວຽກງານຕົວຈິງວັດຖຸດິບ ປະສານກັບສະພາບຕັດແບ່ງຂອງໜ່ວຍງານຮັບຜິດ

ຊອບການຄົ້ນຄວ້າ ການຜະລິດ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍ, ໄດ້ບູລະນະການຈັດວາງຕໍ່ພະແນກ

ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຂອງ 34 ເຂດຜະລິດໃບຢາສູບຂັ້ນກິ່ງແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ທີ່ມີກິດຈະການຊື້ ແລະ ຂາຍໃບຢາສູບໃນປີ 2018 ໃຫ້ເປັນຍອດດີ. 

ປະຊຸມຮຽກຮ້ອງ, ໜ່ວຍງານວັດຖຸດິບຕ້ອງຖືການພັດທະນາຍີ່ຫໍ້ເປັນໃຈກາງວຽກງານຂອງ

ການເດີນທາງໃໝ່, ຝັງຈິດສໍານຶກທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ຈຶ່ງມີອະນາຄົດ ມີພື້ນທີ່ ແລະ ມີການເຕີບໃຫຍ່ແບບ

ໝັ້ນຄົງ, ວຽກງານບົ່ມສ້າງຍີ່ຫໍ້ສຸມຢູ່ປັບປຸງສະພາບໝັ້ນໜຽວບໍ່ປ່ຽນແປງ ບົ່ມສ້າງຍີ່ຫໍ້ເກົ້າອົດ

ເກົ້າເຍື້ອນ ຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງໃໝ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ກ້າທົດລອງກ້າປະດິດສ້າງໃໝ່. ຜູ້ປະຕິ

ບັດງານວັດຖຸດິບຕ້ອງຝັງຈິດສໍານຶກແບກຫາບ ແລະ ຈິດສໍານຶກຮັບຜິດຊອບຢ່າງໝັ້ນຄົງ, “

ການຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ ຫຼື ຊຸດໂຊມລົງຂອງຫົງຖາ ກໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ”

ຕ້ອງຈື່ຈໍາໃນໃຈ ກໍາເອົາໃນມື ແລະ ແບກເທິງບ່າໄຫຼ່, ປ້ອນເຂົ້າສະຖານະການທໍາງານຢ່າງ

ໄວ, ກະກຽມມີແນວຄິດຮອບດ້ານ ແລະ ສະສົມຄວາມຮູ້ທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສົມບູນ, ໃຊ້ຈິດໃຈທີ່

ວັນເວລາບໍ່ລໍຖ້າຄົນໃຜ ຈັບໂອກາດວາງແຜນ ຍາດເວລາປະຕິບັດ. ຕັ້ງໃຈເພີ່ມທະວີການຕິດຕໍ່

ປະສານງານ ກັບ ສູນທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານ ແລະ ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າຜະ

ລິດຈໍາໜາຍຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ພະຍາຍາມບັນລຸເຖິງເປົ້າໝາຍເອກະພາບ ຫຼັກການແກ້ໄຂບັນ

ຫາເອກະພາບ ແລະ ບາດກ້າວເປັນເອກະພາບ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈສະພາບຍີ່ຫໍ້ ແລະ ພາ

ວະເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະຫຼາດ, ຕັ້ງໃຈວາງແຜນ ແລະ ບູລະນະການປັບປຸງມາດຕະການວຽກງານ

ໃຫ້ເປັນຍອດດີເລື້ອຍໆ, ຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍໜ້າທີ່ຕ່າງໆກໍ່ດໍາເນີນໄປປະຈໍາບ່ອນ ປະຕິບັດ

ຕົວຈິງຢ່າງຮາບຄາບ, ດ້ວຍພຶດຕິກໍາຕົວຈິງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຍີ່ຫໍ້ວິສາຫະກິດເຂັ້ມແຂງ

ຄວາມສາມາດຂອງຄວາມຄິດ ແລະ ກໍາລັງມວນຊົນ ແລະ ຄວາມສະເໜ່ປະຕິບັດຕົວຈິງບຸກ

ຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງທິມງານຮັບປະກັນວັດຖຸດິບ, ຊຸກຍູ້ລະດັບຂອງການດໍາເນີນງານຄຸ້ມ

ຄອງທິມງານ ແລະ ວຽກຮ່ວມປະສານງານພາກລວມມີການຍົກສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເພື່ອຮັບໃຊ້

ພາກສ່ວນລວມພັດທະນາຂອງຢາສູບຜະລິດຢູ່ແຂວງຢູນນານໃຫ້ດີກວ່າ.
ກັບຄືນ