ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ທຳວຽກງານການຜະລິດແລະທຸລະກິດແບບແຜນ ຍົກສູງລະດັບຄຸ້ມຄອງແບບແຜນ

ກຸ່ມຮອງຕາຈັດປະຊຸມສະເພາະກິດດ້ານການຄຸ້ມຄອງແບບແຜນໃນວັນທີ 16 ທັນວາ, ຊຶ່ງໄດ້ສະຫລຸບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແບບແຜນໃນປີ 2015 ຂອງກຸ່ມຮອງຕາ ແລະ ຈັດວາງວຽກງານຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕໍ່ວຽກງານຕໍ່ໜ້າຄື ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງ ຮອບດ້ານຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງແບບແຜນ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ເອົາການແກ້ໄຂ ບັນຫາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປັນແບບແຜນແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວຽກສຳຄັນ ພົ້ນເດັ່ນອອກ ກຳຂໍ້ແກ່ນສານໃນຫລາຍດ້ານຄື ດ້ານປັບປຸງກົດລະບຽບການ ດ້ານປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ຕັດສິນໃຈ ດ້ານປັບປຸງເຜີຍແພ່ການຄຸ້ມຄອງແລະຮັບໃຊ້ໃຫ້ປວງຊົນຊາບ ດ້ານປັບປຸງ ການຕິດຕາມກວດກາແລະດ້ານອື່ນໆ, ໂດຍອິງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ລະອຽດແລະເປັນຈິງນັ້ນ ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານແບບແຜນໄປສູ່ເລິກເຊິງ.

ກັບຄືນ