ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ບັນທຶກເລື່ອງຈິງທີ່ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປານີດ

ໃນຊຸມປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພາຍໄດ້ການຊຸກຍູ້ຂອງກົມແຫ່ງຊາດ ການຄຸ້ມຄອງປານີດກາຍເປັນມືກຳທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຂະແໜງການຫັນປ່ຽນຮູບແບບພັດທະນາ. ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານຍ່າງໄປຕາມທ່ວງທ່າໃຫຍ່ ເປັນເຈົ້າການຫາຜົນ ແລະ ອິງຕາມຄວາມແນວຄຶດທີ່“ສ້າງຈຸດແບບຢ່າງກ່ອນ ເອົາແບບຢ່າງເປັນຜູ້ພາທາງ ປະຕິບັດເປັນລະບົບຕາມຫລັງ”, ໂດຍຜ່ານຮູບແບບທຳການປະພຶດສາມຂັ້ນຄື ຂັ້ນບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານ ຂັ້ນກຸ່ມ ແລະ ຂັ້ນໂຮງງານ, ປະຕິບັດຄວາມແນວຄຶດການຄຸ້ມຄອງປານີດຢູ່ໃນທຸກຂໍ້ແຫ່ງການຜະລິດແລະການທຸລະກິດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ຊອກຫາທິດທາງຄຸ້ມຄອງປານີດເສັ້ນໜຶ່ງທີ່ທັງສອດຄອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງທັງມີສີສັນພິເສດຂອງຕົນ.


ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ປຸກສ້າງລະບົບ ຂຸດຄົ້ນສູ່ພາຍໃນ


ໃນເດືອນສີ່ປີ2014 ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂຄງການລະບົບການຄຸ້ມຄອງປານີດຢ່າງເປັນທາງການ, ແນໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານອອກແບບຊັ້ນຍອດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງປານີດ.


ອີງຕາມທິດທາງຕົ້ນຕໍທີ່“ຍຸດທະສາດ—ເປົ້າໝາຍ—ຂະບວນການ—ຜົນງານປະຕິບັດ—ການປະດິຄິດສ້າງໃໝ”,ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເປັນລະບົບແລະປັບປຸງເອກະສານ ພາລະບົດບາດ ພາລະໜ້າທີ່ ແລະຂະຂວນການຂອງລະບຽບການອະດີດໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິດທີພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຢາສູບກໍຄືບັນດາຫົວໜ່ວຍຂຶ້ນກັບໂດຍກົງມີການຈຳແນກຢ່າງເດັ່ນຊັດ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນລະບົບເປົ້າໝາຍທີ່ຖືເອົາພັດທະນາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດແລະຈາກຂັ້ນເທິງຫາຂັ້ນລຸ່ມ ແຍກອອກເປັນສ່ວນນ້ອຍໆຢ່າງເປັນບາດໆ ເສົາຄ້ຳຢ່າງມີຜົນສັກສິດແລະປົກຄອງຮອບດ້ານ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນສາງດັດຊະນີເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນລະດັບກະຊວງໃຫຍ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 4 ພາກສ່ວນຄື ການເງິນ ລູກຄ້າ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ການພັດທະນາ ແລະ 133ດັດຊະນີ.


ບົນພຶ້ນຖານໃຫ້ການເສົາຄ້ຳເປັນລະບົບຂອງລະບົບຄຸມຄອງ ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານຈັດຕັ້ງ 12 ຫົວໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນກັບປະຕິບັດການຜະລິດປານີດ ການຄ້າຂາຍປານີດ ວຽກງານປະເມີນຜົນຄວ້າຄວ້າປານີດດ້ວຍຕົນເອງແລະເຊິ່ງກັນແລະກັນ ສ້າງຕັ້ງຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງປານີດທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງໃຜຂອງລາວຂຶ້ນ.


ໂດຍອິງຕາມບົດບາດສຳຄັນ ບົນພຶ້ນຖານໂຄງຮ່າງຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມຮອງຕາສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນລະບອບຄຸ້ມຄອງບັນຫາສາມປະເພດ ຄືA、B、C ຊຶ່ງແນໃສ່ສາມຂັ້ນຄື ຂັ້ນກຸ່ມ ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງພາລະບົດບາດແລະຂັ້ນພະແນກ, ເພື່ອຮັບປະກັນສ້າງລະບອບວຽກງານທີ່ມີພາລະໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ການແບ່ງງານມີຄວາມປະສານງານ ທຳການປະພຶດທັງຂັ້ນເທິງແລະຂັ້ນລຸ່ມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆຂັ້ນ.


ກຸ່ມຫອງຢູນຫອງເຫສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຮູບແບບທີ່ຖືເອົາ“ການບັນຊາການ(Command)、ການປະສານງານ(Coordinate)、ການຄວບຄຸມ(Control)”ເປັນແກ່ນສານ ແລະ ຮູບແບບປານີດ C++ ທີ່ສະແຫວງຫາ“ດີແລ້ວຍັງຫາຄວາມປານີດ ບໍ່ສິ້ນສຸດລົງ ”ເຊິ່ງໄດ້ບັນລຸໃຫ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂອງກຸ່ມມີການເຊື່ອມເຂົ້າກັນຢ່າງເລິກເຊິງ.


ທຳການປະພຶດທັງຂັ້ນເທິງແລະຂັ້ນລຸ່ມ ທົ່ວພະນັກງານກຳມະກອນເຂົ້າຮ່ວມ ເອົາໃຈໃສ່ບ່ອນລະອຽດ


ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດອຸດສາຫະກຢາສູບຈີນແຂວງຢູນນານໄດ້ແນະນຳເນື້ອໃນຂອງການປານີດໃນຂະບວນການປ່ຽນແປງໃໝ່ແລະການປະດິຄິດສ້າງໃໝ່ ຄື:


——ສຳລັບຕໍ່ບັນຫາທີ່ປະລິມານເສຍຢາສູບມີການເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫລັງໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອງຢາສູບໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໄວນັ້ນ ໂຮງງານຢາສູບເສຈີງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າຢ່າງໂດຍໄວ ບົນພຶ້ນຖານບໍ່ມີບົດຮຽນຫຍັງທີ່ຮຽນມາໄດ້ນັ້ນ ຄົ້ນຄວ້າປະດິດສ້າງດ້ວຍຕົນເອງ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸ້ມຢູ່ນອກລະບົບຄວບຄຸມ ເຊິງໄດ້ຄວບຄຸມພາກສ່ວນຂອງເຄື່ອງປະກອບທີ່ຄວບຄຸມການໝູນຂອງໂສ້ຢາສູບໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງສະດວກ. ໃນການດຳເນີນຜະລິດເກືອບຮອບປີ 1 ປະລິມານມື້ໜຶ່ງເສຍຢາສູບຕໍ່ແກັດໜຶ່ງຫລຸດຜ່ອນຈາກ0.8kg/ແກັດໃນເມື່ອກ່ອນຫາ 0.3kg/ແກັດໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະເຄື່ອງປະກອບປະຢັດເກືອບຮອບໜຶ່ງລ້ານຢວນຕໍ່ປີ.


——ບົນພຶ້ນຖານຮັບປະກັນໃຫ້ມີບົດບາດສົ່ງເສັ້ນຢາ ແລະ ທໍ່ຢາສູບບໍ່ຕັນ ໂດຍຜ່ານປັບປຸງຊ່ອງທາງຂົນສົ່ງເສັ້ນຢາ ຫລຸດຜ່ອນໄລຍະຂົນສົ່ງເສັ້ນຢາ ແບ່ງຫົວໜ່ວຍຄວບຄຸມແລະວິທີອື່ນໆທີ່ມີຜົນນັ້ນ ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເສຍເສັ້ນຢາທີ່ຈາກເຄື່ອງປຸງແຕ່ງເສັ້ນຢາໄປຫາປາກຕົກລົງວັດສະດຸຂອງເຄື່ອງຫໍ່ຢາສູບນັ້ນຫລຸດຜ່ອນຈາກ3.25%ໃນປັບປຸງກ່ອນຫາ1.57%, ເຊິ່ງຈະປະຢັດຄ່າໄຟຟ້າ4,69ລ້ານຢວນໃນແຕ່ລະປີ.


——ໃນເດືອນ 1~6 ປີນີ້ ໂຮງງານຢາສູບຄຸນມີງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈຸປັບປຸງດ້ວຍຕົນເອງ AKT 396ໜ່ວຍ ຈຳນວນພົນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 3922 ເທື່ອຄົນ ລວບລວມຄວາມຄິດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ1136 ອັນ ແລະ ນຳໃຊ້ແລະສຳເລັດການແກ້ໄຂ926ອັນ.


ປັດຈຸບັນນີ້ ຈຳນວນພົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຈຸ QC ນັ້ນໄດ້ກວກເອົາ32.77%ຂອງຈຳນວນພົນທົ່ວພະນັກງານກຳມະກອນບໍລິສັດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບເອົາຜົນຈຸ QC 526ໜ່ວຍທັງໝົດ ສ້າງປະສິດທິຜົນທາງເສດຖະກິດທີ່ຄິດໄດ້ໄລ່3871ໝຶ່ນຢວນ.


ປີ 2014 ສະມັດຖະພາບການໝູນເຄື່ອງຫໍ່ແລະຮັບມີການຍົກສູງຂຶ້ນ1.38% ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນ, ສະມັດຖະພາບການກິນແຮງລວມຕໍ່ຢາສູບກອກໝຶ່ນຫລຸດຜ່ອນເກີນ10%ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນ, ສະມັດຖະພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເງິນສາມປະການຂອງຢາສູບຫລຸດຜ່ອນ0.72%ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນ, ອັດຕາສ່ວນກວມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເງິນການຄຸ້ມຄອງຕໍ່ລາຍຮັບຈຳໜ່າຍໄດ້ຫລຸດຜ່ອນ0.28%ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນ, ດັດຊະນີຕົ້ນທຶນຂອງໜັງກັບແກັດດ່ຽນຂອງຢາສູບປະເພດທີ່ໜຶ່ງສືບຕໍ່ຮັກສາຖານະກ້າວໜ້າຂະແໜງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ……

ກັບຄືນ