ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

Hồng Tháp lịch sử cải cách của ngành công nghiệp thuốc lá của Trung Quốc bởi sự phát triển của lịch sử, Nó xoắn và biến,rực rỡ ...... Là một tiểu sử hấp dẫn của doanh nghiệp

2012
 • 12​ເດືອນ

  ເດຶອນ12

  ວັນທີ13ຂອງເດືອນ12,ສຳມະນາກ່ຽວກັບການຫັນຍີ່ຫໍ້“ພູຫົງຖ້າສານ”ເຂົ້າເປັນຍີ່ຫໍ້ສາກົນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕົວເມືອງຢີ້ຊີ.

  ສຳມະນາກ່ຽວກັບການຫັນຍີ່ຫໍ້“ພູຫົງຖ້າສານ”ເຂົ້າເປັນຍີ່ຫໍ້ສາກົນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕົວເມືອງຢີ້ຊີ.ຜູ້ນຳກ່ຽວ

  ຂ້ອງທີ່ມາຈາກກົມຈຳຫນ່າຍຢາສູບແຫ່ງຊາດ,ບໍລິສັດຢາສູບຈີນສາກົນຈຳກັດ,ບໍລິສັດຢາສູບຈີນແຂວງ

  ຢຸນນານ,ບໍລິສັດຢາສູບສາກົນຈຳກັດແຂວງຢຸນນານ,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຢຸນຫົງເຫີແລະຜູ້

  ຊ່ຽວຊານ,ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມາແຕ່ບໍລິສັດສິນຄ້າປອດພາສີປະເທດຈີນຈຳກັດ(ກຸ່ມບໍລິສັດ),ບໍລິສັດຢາສູບອານາ

  ຈັກ(Empire),ບໍລິສັດACນິເອີແຊນ(Nelson),ບໍລິສັດMckinseyໄດ້ເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນ,ຫວງຄືນເສັ້ນທາງການ

  ຫັນເຂົ້າສູ່ສາກົນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ,ຄົ້ນຄວ້າແລະປຶກສາຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບສາກົນຂອງຍີ່ຫໍ້

  “ພູຫົງຖ້າສານ”.

  ວັນທີ11ເດືອນ12,ທ່ານຈ້າວຫົງສູນຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບແຫ່ງຊາດໄດ້ມາສຳຫລວດວຽກຢູ່

  ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ.

  ພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງທ່ານຈູ່ສາວຫມິງຜູ້ຈັດການ,ເລຂາທິການຫນ່ວຍພັກບໍລິສັດອຸດ

  ສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢຸນນານ,ທ່ານຈ້າວຫົງສູນຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບແຫ່ງຊາດພ້ອມຄະນະ

  ໄດ້ລົງມາສຳຫລວດແລະຊີ້ນຳວຽກງານຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ.ທ່ານຈ້າວຫົງສູນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ

  ຈາກຜູ້ນຳແລະພະນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ,ຄື:ທ່ານຫລິວຫວັງດົ່ງຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະ

  ກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢຸນນານ,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ,ທ່ານຫລິ້ສູຫມິງເລຂາທິການຄະນະພັກ,ຜູ້ຈັດການກຸ່ມບໍລິສັດ

  ຫົງຖ້າແລະຜູ້ອື່ນ.

  ວັນທີ5ເດືອນ12,ໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຕົວເມືອງສູ້ສົງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າໄດ້ຈັດພິທີການເປີດ

  ຜະລິດຂອງໂຄງການປັບປຸງເຕັກນິກແບບຍ້າຍບ່ອນ.

  ໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຕົວເມືອງສູ້ສົງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າໄດ້ຈັດພິທີການເປີດຜະລິດຂອງ

  ໂຄງການປັບປຸງເຕັກນິກແບບຍ້າຍບ່ອນຢ່າງຄຶກຄື້ນ,ທ່ານຫລໍແຈ້ງຟູ້ປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາການເມືອງ

  ແຂວງຢຸນນານໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ,ເພື່ອຊົມເຊີຍໂຄງການປັບປຸງເຕັກນິກແບບຍ້າຍບ່ອນຂອງໂຮງງານຜະລິດ

  ຢາສູບຕົວເມືອງສູ້ສົງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າໄດ້ເປີດການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການ.ທ່ານເຫີຈືຫົວຮອງຫົວ

  ຫນ້າກົມຈຳຫນ່າຍຢາສູບແຫ່ງຊາດ,ທ່ານແສງຢິ້ງຊວນ,ທ່ານຢາງຢິ້ງຫນັງຮອງຫົວຫນ້າຂອງກຳມະການ

  ປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງຢຸນນານ,ທ່ານດິ່ງສາວສຽງຮອງເຈົ້າແຂວງຂອງລັດຖະບານແຂວງຢຸນນານ,

  ທ່ານຫລໍຫລີຫວຍຮອງປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາການເມືອງແຂວງຢຸນນານແລະຜູ້ນຳຂອງຄະນະພັກ,ລັດຖະບານເຂດແຄວ້ນສູ້ສົງ, ທ່ານຢູຢຸນຕົ່ງຫົວຫນ້າກົມຈຳຫນ່າຍຢາສູບແຂວງຢຸນນານ(ບໍລິສັດ),ຜູ້ຈັດການ,ທ່ານຈູ່ສາວຫມິງຜູ້ຈັດການ,ເລຂາທິການຫນ່ວຍພັກບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢຸນນານ,ທ່ານຫລິວ

  ຫວັງດົ່ງຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢຸນນານ,ຜູ້ນຳຂອງຄະນະນຳແລະຜູ້ຮັບຜິດ

  ຊອບຂອງກົມຂັ້ນສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ຄະນະນຳຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຢາສູບຈີນແຂວງຢຸນນານ,ຄະນະນຳ

  ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າແລະແຂກຄົນຕ່າງໆໄດ້ຮ່ວມພິທີສຳເລັດການກໍ່ສ້າງແລະເປີດການຜະລິດ,ເຂົາເຈ້ົາໄດ້

  ຢູ່ນຳພະນັກງານຂອງໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຕົວເມືອງສູ້ສົງ,ພ້ອມກັນຢັ້ງຢືນຂະນະທີ່ມີຄວາມຫມາຍປະຫວັດ

  ສາດນີ້ຂອງໂຮງງານຕົວເມືອງສູ້ສົງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ.

  8​ເດືອນ

  (ສາມ)

  ນັກກິລາແຂ່ງຂັນລົດຖີບທິມພູຫົງຖ້າສານແຂວງຢຸນນານໄດ້ໄປຮ່ວມງານກິລາໂອລິມປິກທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນລອນດອນປະເທດອັງກິດ

  ເດືອນ8,ງານກິລາໂອລິມປິກນະຄອນຫລວງລອນດອນປະເທດອັງກິດປີ2012ໄດ້ເປີດສາກ,ທ່ານນາງ

  ສີຊິ້ງຫລັງແລະທ່ານຖົງເວີ້ສົງທີ່ເປັນນັກກິລາມາຈາກທິມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບພູຫົງຖ້າສານແຂວງຢຸນນານໄດ້ຕາງຫນ້າທິມປະເທດຈີນໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບໃນງານກິລາໂອລິມປິກລອນດອນອັງກິດ.

  7​ເດືອນ

  ທ່ານ ຢາງ ເພັດເຊິງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບແຫ່ງຊາດຈີນໄດ້ລົງມາດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດທີ່ກຸ່ງບໍລິສັດຮອງຕາໃນວັນທີ 25 ເດືອນ 7, ທ່ານ ຢາງ ເພັດເຊິງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບແຫ່ງຊາດຈີນແລະຄະນະໄດ້ລົງມາດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາ ໂດຍເປັນຜູ້ນໍາກັນຈາກ ທ່ານ ອີ ຢຸນໂຕ່ງ ຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະຂ້ັນແຂວງຢຸນນານ ແລະ ຜູ້ນໍາອື່ນໆ. ທ່ານ ຢາງ ເພັດເຊິງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບແຫ່ງຊາດຈີນ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ, ກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາຍີ່ຫໍ້ “ຮອງຕາຊັນ” “ອີ້ຊີ”, ເພື່ອສ້າງຖານະຍີ່ຫໍ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ.

  5​ເດືອນ

  ທ່ານ ນີວ ຫວັນໂຕ່ງ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາໄດ້ຮັບນາມມະກຽດເປັນ “ນັກວິສາຫະກິດດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດ” ໃນວັນທີ 11 ເດືອນ 5, ກອງປະຊຸມວິສາຫະກິດຈີນປະຈໍາປີ ແລະ ເວທີສອງແມ່ນໍ້າປະຈໍາປີ 2012 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນ ໂຊງຊີ້ງ, ນັກວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 600 ກວ່າຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ມີການສົນທະນານໍາກັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄ້າຈີນ-ເອີລົບ. ທ່ານ ນີວ ຫວັນໂຕ່ງ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາ ແລະ ນັກວິສາຫະກິດຜູ້ດີເດັ່ນຈໍານວນ 116 ຄົນໄດ້ຮັບນາມະກຽດເປັນ “ນັກວິສາຫະກິດດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດ”, ໃນນັ້ນ ທ່ານ ນີວ ຫວັນໂຕ່ງ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາ ເປັນນັກວິສາຫະກິດຜູ້ດຽວຫນຶ່ງໃນອຸດສາຫະກໍາຢາສູບ.

  3​ເດືອນ

  ກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາເປັນຜູ້ນໍາພາຮັບຜິດຊອບສ້າງແລະດັດແປງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຢາສູບສົກປີ 2012 ໃນວັນທີ 21 ເດືອນ 3. ກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະແຫ່ງຊາດໄດ້ກໍານົດໄວ້ໂຄງການສ້າງແລະດັດແປງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຢາສູບສົກປີ 2012, ກຸ່ມຮອງຕາເປັນຜູ້ນໍາພາຮັບຜິດຊອບມີ 10 ລາຍການ, ໃນນັ້ນ ມີ 6 ລາຍການເປັນອົງການຮັບຜິດຊອບຜູ້ທີຫນຶ່ງ, ເປັນວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກໍາຢາສູບທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການສ້າງແລະດັດແປງມາດຕະຖານຫຼາຍກວ່າຫມູ່ໃນສົກປີ 2012.

 • 11​ເດືອນ

  ເດືອນ11
  ຫນ່ວຍພັກສູນກາງຂອງຄະນະພັກກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າໄດ້ຮໍ່າຮຽນ,ແຜ່ຂະຫຍາຍແລະປະຕິບັດນໍ້າໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງ18ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

  ວັນທີ25ຫາ26ຂອງເດືອນ11,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮໍ່າຮຽນຂອງຫນ່ວຍພັກຄະນະ

  ນຳຢ່າງເປີດກວ້າງ,ເພື່ອຮໍ່າຮຽນ,ແຜ່ຂະຫຍາຍແລະປະຕິບັດນໍ້າໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຊາຊົນ

  ທົ່ວປະເທດຄັ້ງ18ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ສະເຫນີອອກ,ຮໍ່າຮຽນ,ແຜ່ຂະຫຍາຍແລະປະຕິບັດ

  ນໍ້າໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງ18ຢ່າງເລິກເຊິ່ງໄດ້ເປັນຫນ້າທ່ີການເມືອງສຳຄັນສຸດໃນ

  ໄລຍະປະຈຸບັນແລະຕໍ່ໄປນີ້ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ,ຕ້ອງເຕົ້າໂຮມແນວຄິດແລະການກະທຳຢູ່ເທິງນໍ້າໃຈກອງປະຊຸມ

  ໃຫຍ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງ18ຢ່າງແທ້ຈິງ,ຕິດແຫນ້ນກັບສະພາບຕົວຈິງການພັດທະນາແລະປະຕິຮູບຂອງ

  ກຸ່ມບໍລິສັດ,ສຸມກຳລັງແຮງ,ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ເປີດແນວຄິດປ່ຽນວິທີ,ເອົາໃຈໃສ່ຈຸດສຳຄັນຍົກສູງໂຄງ

  ສ້າງ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້“ຍົກສູງລະດັບການຜະລິດຢາສູບ”ແລະເປົ້າຫມາຍກຸ່ມບໍລິສັດ“5211”ປະກົດເປັນຈິງໄດ້.

   

  8​ເດືອນ

  (ສອງ)

  ພິທີການເປີດຜະລິດຂອງໂຄງການປັບປຸງເຕັກນິກແບບຍ້າຍບ່ອນຂະຫນາດ3ແສນແກັດຢູ່ບໍລິສັດຫົງຖ້າແຂວງໄຮ່ນາມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຄຶກຄື້ນ.

  ວັນທີ26ເດືອນ8,ພິທີການເປີດຜະລິດຂອງໂຄງການປັບປຸງເຕັກນິກແບບຍ້າຍບ່ອນຂະຫນາດ3ແສນ

  ແກັດຢູ່ບໍລິສັດຫົງຖ້າແຂວງໄຮ່ນາມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຄຶກຄື້ນ.ທ່ານຈ່ານແສນຄຳຫົວຫນ້າກົມຈຳຫນ່າຍຢາສູບ

  ແຫ່ງຊາດ,ທ່ານຫລໍປາວຫມິງເລຂາທິການຄະນະພັກແຂວງ,ຫົວຫນ້າສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຮ່ນາມ,ທ່ານຈັນດິ້ງຈີ່ຮອງເລຂາທິການກຳມະການແຂວງ,ເຈົ້າແຂວງແຂວງໄຮ່ນາມ,ທ່ານເສນເສີກຳມະການ

  ປະຈຳການຄະນະພັກແຂວງໄຮ່ນາມ,ເລຂາທິການເມືອງເອກໄຮ່ຂໍ,ທ່ານສູນສິງຢຽງກຳມະການປະຈຳການ

  ,ຫົວຫນ້າເລຂານຸການຄະນະພັກແຂວງໄຮ່ນາມ,ທ່ານຫລິງຟານເລ້ຮອງເຈົ້າແຂວງແຂວງໄຮ່ນາມໄດ້ໃຫ້ກຽດ

  ເຂົ້າຮ່ວມພິທີການ,ໄດ້ກົດຝາເປີດໂຄງການຢ່າງພ້ອມກັນ.ທ່ານຫລໍປາວຫມິງເລຂາທິການຄະນະພັກແຂວງ,ຫົວຫນ້າສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຮ່ນາມໄດ້ປະກາດໃຫ້ໂຄງການເປີດດຳເນີນການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການ.

  6​ເດືອນ

  ກອງປະຊຸດພັດທະນາຍີ່ຫໍ້ຢາສູບແຂວງຢຸນນານ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາການຜະລິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນອີ້ຊີ ໃນວັນທີ 12 ເດືອນ 6, ກອງປະຊຸດພັດທະນາຍີ່ຫໍ້ຢາສູບແຂວງຢຸນນານ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາການຜະລິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນອີ້ຊີ ຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ທ່ານ ເຫີ ເຈີຫວາ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະແຫ່ງຊາດຈີນ, ທ່ານ ເສີນ ອີ້ງຊຽນ ຮອງຫົວຫນ້າສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຢຸນນານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄໍາປາໄສອັນສໍາຄັນ. ບັນດາຜູ້ນໍາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຫ້ອງຫນຶ່ງ, ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືແຜນການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຍີ່ຫໍ້ຢາສູບແຂວງຢຸນນານ.

  4​ເດືອນ

  ທ່ານ ຈ່ຽງ ເສີນຄາງ ຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງມາດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດທີ່ ກຸ່ມບໍລິສັດຮອງ ຕາ ໃນ ວັນທີ 20 ເດືອນ 4, ທ່ານ ຈ່ຽງ ເສີນຄາງ ຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະແຫ່ງຊາດທີ່ລົງມາດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດທີ່ ກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ, ກຸ່ມຮອງຕາຕອ້ງເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດນໍາພາ ແລະ ແກ່ນສານໃນຂະບວນ “ອຸດສາຫະກໍາຢາສູບຂຶ້ນລະດັບ”, ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນຕອ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງໂຄງລ່າງ, ຂຶ້ນລະດັບ, ເພີ່ມຕື່ມກໍາລັງແຮງ, ເພີ່ມຕື່ມຊີວິດຊີວະ, ປະຕິບັດການ “4 ການຢືດຫມັ້ນ ແລະ 4 ການເອົາໃຈໃສ່”, ເພື່ອສ້າງມີການພະຍາຍາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫມ່ເຂົ້າໃນ “ຢາສູບຂຶ້ນລະດັບ” ແລະ ການເພີ່ມທະວີກໍາລັງແຮງການແຂ່ງຂັນລວມຂອງຢາສູບຈີນ.

  2​ເດືອນ

  ກອງປະຊຸມຜູ້ແທນພະນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຫງຖາ ຄັ້ງທີ 6 ສະໄຫມທີ 17 ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ແທນກໍາມະບານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຫງຖາ ຄັ້ງທີ 4 ສະໄຫມທີ 14 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ກອງປະຊຸມຜູ້ແທນພະນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຫງຖາ ຄັ້ງທີ 6 ສະໄຫມທີ 17 ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ແທນກໍາມະບານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຫງຖາ ຄັ້ງທີ 4 ສະໄຫມທີ 14 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມໃນວັນທີ 16-17 ເດືອນ 2, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຕອ້ງປັດປ່ອຍແນວຄິດອອກມາ, ຫັນປ່ຽນທັດສະນາຂອງຕົນເອງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ທິດທາງການພັດທະນາຂອງກຸ່ມບໍລິສັດແຕ່ຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດຂະຫນາດຫັນເປັນຮູບແບບຜົນປະໂຫຍດໂຄງຮ່າງ; ພະຍາຍາມດໍາເນີນການຜະລິດສິນຄ້າຍອດສູງ, ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງບໍລິສັດ, ໃຫ້ທາງດ້ານສັ້ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ, ຈະສົນໃຈລົງມືເຮັດວຽກງານ “3 ຈຸດສໍາຄັນ”, ຕັ້ງໃຈປະຕິບັດວຽກງານ ທັງ 8 ວຽກງານ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຄື່ອງຫມາຍສິນຄ້າ “5211”, ເພື່ອຮັບປະກັນກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຫງຖາມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຢ່າງຫມັ້ນຄົງແລະຕໍ່ເນື່ອງກັນ.

 • 9​ເດືອນ

  ເດືອນ9
  ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າໄດ້ໄປຮ່ວມ“ງານວາງສະແດງອາຊີຢາສູບໂລກປະຈຳປີ2012”

  ວັນທີ19ຫາ21ເດືອນ9,“ງານວາງສະແດງອາຊີຢາສູບໂລກປະຈຳປີ2012”ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນງານສະແດງ

  ນະຄອນຫລວງຢາກາກຕາຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ,ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າໄດ້ຮ່ວມງານສະແດງຢູ່ຕ່າງປະເທດ

  ເປັນຄັ້ງທຳອິດ,ກໍ່ເປັນບໍລິສັດອັນດຽວຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຜະລິດຢາສູບທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານສະແດງຄັ້ງນີ້

  ຂອງປະເທດຈີນ,ໄດ້ເປັນບາດກ້າວໃຫມ່ທີ່ໃຫ້ບໍລິດສັດອຸດສາຫະກຳຜະລິດຢາສູບພາຍໃນປະເທດຈີນ“ກ້າວ

  ເຂົ້າສູ່ພາຍນອກ”.

  8​ເດືອນ

  (ຫນຶ່ງ)
  ທ່ານໄຊ້ຈີ້ຫົວຮອງຫົວຫນ້າກົມກິລາແຫ່ງຊາດໄດ້ຢ້ຽມຢາມກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ

  ວັນທີ31ເດືອນ8,ທ່ານໄຊ້ຈີ້ຫົວຮອງຫົວຫນ້າກົມກິລາແຫ່ງຊາດໄດ້ນຳພາອາຈານສອນແລະນັກກິລາ

  ຂອງທິມຊາດກິລາປິງປອງແຫ່ງຊາດຈີນມາຢາມກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ,ທິມຊາດກິລາປິງປອງແຫ່ງຊາດຈີນໄດ້

  ມອບເຕະກິລາປິງປອງໂອລິມປິກໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖ້າ.

  6​ເດືອນ

  ທ່ານ ເຫີ ເຈີຫວາ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະແຫ່ງຊາດຈີນໄດ້ລົງມາດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດທີ່ເຂດສວນອີ້ຊີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ເດືອນ 6, ທ່ານ ເຫີ ເຈີຫວາ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະແຫ່ງຊາດຈີນ, ທ່ານ ເສີນ ອີ້ງຊຽນ ຮອງຫົວຫນ້າສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຢຸນນານ ແລະ ທ່ານ ຊາວ ຫວາຊີງ ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຄ້າຂາຍຢາສູບຈີນ ໄດ້ລົງມາດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫຼວດທີ່ເຂດສວນອີ້ຊີ.

  3​ເດືອນ

  ການແຂ່ງຂັນຍາດຊີງເອົາເຈົ້າຫມາກຣຸກ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ “ຖ້ວຍລາງວັນອີ້ຊີ” ທີ່ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນເສີນຕູ່ ໃນວັນທີ 5-7 ເດືອນ 3, ມີທິມກິລາ 4 ທິມທີ່ມາຈາກ ແຂວງຢຸນນານ, ແຂວງກຸ້ຍໂຈວ, ແຂວງເຊສວນ, ແຂວງເຊງຊີ້ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ, ນັກກິລານັ້ນປະກອບມີ ທ່ານ ເຍ້ ອຸຍເພິງ “ເຈົ້າປຸງຄົບຫມາກຣຸກ” ທີ່ຖືກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສະເພາະ, ທ່ານ ກູ ນີ ຜູ້ຊະນະເລີດໂລກທັງຫມົດ 16 ນັກກິລາ. ໂດຍຜ່ານການແຂ່ງຂັນໃນ 3 ວັນຜ່່ານມາ, ນັກກິລາແຂວງກຸ້ຍໂຈວ 2 ຄົນ ໄດ້ພົບເຫັນນໍາກັນໃນແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍ, ສຸດທ້າຍແລ້ວ ທ່ານ ພູ ອຸນຢາວ ນັກຫມາກຣຸກຂັ້ນທີ 9 ໄດ້ຜາບແພ້ ທ່ານ ເພີງ ນີຢາວ ນັກຫມາກຣຸກຂັ້ນທີ 5 ເປັນຜູ້ຊະນະເລີດໂລກໃຫມ່, ຍາດຊີງເອົາ “ຖ້ວຍລາງວັນເຈົ້າຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້” ຄັ້ງທໍາອິດ.

  2​ເດືອນ

  ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຢາສູບ (ກະສິກໍາ) ທົ່ວປະເທດຈີນປະຈໍາປີ 2012 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນ ອີ້ຊີ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຢາສູບ (ກະສິກໍາ) ທົ່ວປະເທດຈີນປະຈໍາປີ 2012ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫນອງຟູຊຽນຟູ ອັນສວຍງາມຂອງ ນະຄອນ ອີ້ຊີ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນ 2. ທ່ານ ຢາງ ເພັດເຊີງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຈໍາຫນ່າຍຢາສູບສະເພາະແຫ່ງຊາດຈີນ, ທ່ານ ໂກ ຈີກຸ້ຍ ຮອງຫົວຫນ້າກົມແຜນການຢາສູບແຫ່ງຊາດຈີນ, ທ່ານ ຟູ ຊິງຫວາ ຫົວຫນ້າສຸນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເສດຖະກິດຢາສູບ, ທ່ານ ອູ ໂຫງຖຽນ ຮອງອໍານວຍການໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດຢາສູບຈີນ, ທ່ານ ຈິ່ງ ໂຈ່ງນີ ຫົວຫນ້າກົມວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານ ຫວາງ ຈ້ຽນນານ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນດ້ານຢາສູບຈີນ, ທ່ານ ເຊີ ຢຸນຕ່ອງ ຫົວຫນ້າກົມ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງກົມ (ບໍລິສັດ)ຂັ້ນແຂວງຢຸນນານ, ທ່ານ ເຊ້ ຄອນໂຫ ຮອງອໍານວຍການໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາຢາສູບ ແຂວງຢຸນນານ, ທ່ານ ຈ່າງ ຈ້ຽນຫວາ ຜູ້ວ່າການກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຫງຖາ ແລະບັນດາຜູ້ນໍາອື່ນໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ມາຈາກຢາສູບແຂວງຫູເປ, ຢາສູບແຂວງກຸ້ຍເຈີວ, ຢາສູບແຂວງຢຸນນານ, ຢາສູບແຂວງເຈີຈ່ຽງ, ຢາສູບນະຄອນຊຽງໄຮ (ກຸ່ມບໍລິສັດ) ແລະອົງການອື່ນໆປະມານ 40 ກວ່າຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.