ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ຮອງຕາ

 ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງກິດຈະການແຕ່ປີ 1956. ໃນປີ 1959 ຢາສູບຍີ່ຫໍ້ “ ຮອງຕາຊານ “ ຊອງທຳອິດໄດ້ໄດ້ອອກວາງຕະຫລາດ. ໃນເດືອນ 9 ປີ 1995 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຢູ້ສີ່ຈຳກັດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່. ໃນເດືອນ 12 ປີ 2005 (ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຢູ້ສີ່ຈຳກັດໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດ. ໃນເດືອນ 6 ປີ 2007 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳໜົດ “ ໃຈກາງສີ່ຂໍ້ “ ທີ່ກົມຢາສູບແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳໜົດໄວ້ແລະແຜນການຈັດວາງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຜະລິດຂຶ້ນໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ໃນຖານະຮັບພາລະເປັນຈຸດຜະລິດຂອງໜ້າທີ່ການຜະລິດໄດ້ຟື້ນຟູການຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່. ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ປ່ຽນການຈັດຕັ້ງການຜະລິດທີ່ບໍ່ແໜ້ນໜາໃນເມື່ອກ່ອນກາຍເປັນໂຮງງານຜະລິດຢາສູບແບບແໜ້ນໜາທີ່ມີໜ້າທີ່ການພື້ນຖານຄື: ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດກຳມະວິທີຄຸນນະພາບປະຢັດພະລັງງານຫລຸດຜ່ອນການສິ້ນເປືອງຮັກສາຄວາມປອດໄພຄວາມສະຫງົບກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານກຳມະກອນແລະອື່ນໆຮັບໜ້າທີ່ຜະລິດຢາສູບຄຸນນະພາບສູງແລະ “ ຍີ່ຫໍ້ “ ສຳຄັນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາສາມາດຜະລິດທັງໝົດເຖິງ 1800 ພັນແກັດຕໍ່ປີເຊິ່ງເປັນໂຮງງານຜະລິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາ.

ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ມີເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນຕິດຕັ້ງການພັນຕໍ່ຫໍ່ຫຸ້ມເຮັດເສັ້ນພອງຕົວແລະອົບຄືນໃໝ່ທີ່ກ້າວໜ້າໃນນັ້ນລວມມີສາຍຜະລິດເສັ້ນຢາສູບທີ່ສາມາດຜະລິດ 12 ໂຕນຕໍ່ຊົ່ວໂມງແລະ 5 ໂຕນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຢ່າງລະສອງສາຍມີຈັກພັນຢາລຸ້ນPROTOS2-2 ປະເທດເຢຍລະມັນທີ່ສາມາດພັນຢາ 16000 ກອກຕໍ່ນາທີ ແລະຈັກຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸກອກຢາສູບລຸ້ນGD-H1000 ຂອງປະເທດອີຕາລີທີ່ສາມາດຫຸ້ມຫໍ່ກອກຢາສູບ 800 ຊອງຕໍ່ນາທີເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດຂອງໂລກແລະມີລະບົບຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ກ້າວໜ້າເກືອບໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາທັງໝົດຂອງເຕັກນິກການຜະລິດໃໝ່ຂອງໂລກ. ສາມາດຜະລິດຢາສູງປະມານ 10 ພັນແກັດຕໍ່ວັນ. ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດຕາມວິທີການປຸງແຕ່ງແບ່ງພາກສ່ວນດ້ວຍຈີນຕະນາການການປຸງແຕ່ງຢ່າງລະອຽດແລະນິ້ມນວນປັບປຸງຂັ້ນຕອນກຳມະວິທີແລະເຕັກນິກກຳມະວິທີປຸງແຕ່ງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເຊິ່ງໄດ້ມີການຢັ່ງຮູ້ແລະປະດິດສ້າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍສົມຄວນໃນການສ້າງສາກຳມະວິທີທີ່ມີເອກະລັກຢາສູບແບບຈີນ.

ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ “ ຈັດຕັ້ງທຳການຜະລິດຕາມໃບສັ່ງຈອງຂອງລູກຄ້າ “ ນັ້ນໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຕາມຕົວເລກກ້າວໜ້າໃນຂະແໜງການປັບປຸງການຈັດວາງຊັບພະຍາກອນຫັນປ່ຽນຮູບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນອອກແຮງຊຸກຍູ້ຮູບການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ້າວໜ້າຄື: ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຕາມແຕ່ລະພະແນກລະບອບຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກການຄຸ້ມຄອງຕາມມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຕາມຍີ່ຫໍ້ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດຕາມສາຍຜະລິດສະເພາະກົນໄກຕະຫລາດພາຍໃນແລະອື່ນໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງວິສາຫະກິດຜະລິດຢາສູບ. ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ເອົາ “ ຮູບຈຳລອງລະບົບຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ “ ເປັນເວທີທົດລອງແລະປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງແນວຄິດຂອງໂຮງງານໂດຍຜ່ານການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ສາຍໂສ້ຄຸນຄ່າແລະສາຍໂສ້ຄຸ້ມຄອງຂອງໂຮງງານໄດ້ກາຍເປັນແກນເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງທີ່ກ້າວໄປຕາມລຳດັບຄື “ ໂຮງງານດິຈິຕອນ--ການຜະລິດປານີດ--ປະສິດທິຜົນອັນດີເລີດ--ການຄຸ້ມຄອງວັດທະນາທຳ “. ການກຳໜົດແນວທາງຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ເພີ່ມກຳລັງແຂ່ງຂັນສັງລວມຂອງໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ອີກກ້າວໜຶ່ງ.

ໃນສະພາບໃໝ່ທີ່ຢາສູບຈີນໄດ້ເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນຂອງຍີ່ຫໍ້ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ຈະກຳແໜ້ນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດທີ່ “ ສູ້ຊົນສ້າງຍີ່ຫໍ້ມີຊື່ສຽງທີ່ກ້າວໜ້າໂລກ “ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາອີງຕາມສາຍພົວພັນຕັກກະສາດລວມມີການ ” ຍຸດທະສາດຕັດສິນວັດທະນາທຳວັດທະນາທຳຊຸກຍູ້ແນວຄິດແນວຄິດຊີ້ນຳການປະຕິບັດການປະຕິບັດຊຸກຍູ້ການປັບປຸງ “ ຕັ້ງຕົວຢູ່ທີ່ “ຄົນກັບລະບົບພ້ອມກັນຍົກລະດັບ “ ກຳນົດພາລະບົດບາດໃຫ້ຈະແຈ້ງປັບປຸງລະບອບໃຫ້ສົມບູນສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ທະລຸລົ່ງກວດສອບໃຫ້ເຂັ້ມງວດອີກກ້າວໜຶ່ງເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນພື້ນຖານສົ່ງເສີມການຜະລິດສແບບປານີດລະອຽດຍົກສູງຄວາມສາມາດການປະຕິບັດການຜະລິດຄວາມກົມກຽວຂອງໂຮງງານຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ສີ່ໄດ້ມີທ່າແຮງນຳໜ້າໃນດ້ານຮູບການຄຸ້ມຄອງກົນໄກດຳເນີນກິດຈະການຕົວເລກການຜະລິດການຜະລິດຜະລິດຕະພັນແລະອື່ນໆສ້າງຜົນງານອັນດີງາມພະຍາຍາມສ້າງເປັນໂຮງງານຜະລິດຢາສູບຊັ້ນທີໜຶ່ງແລະກ້າວໜ້າຂອງຂະແໜງການຜະລິດຢາສູບ.

ກັບຄືນ